Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Pod słońcem prowincji. Zapiski z prostego życia. Potrawy z ziemi i pór roku Katarzyna Enerlich

Pod słońcem prowincji. Zapiski z prostego życia. Potrawy z ziemi i pór roku  Katarzyna Enerlich

33.38

Producent: MG
Kategoria: Książki
Opis: Katarzyna Enerlich prowadzi nas w swój and#347;wiat prowincji, tym razem proponujand#261;c zbiór opowieand#347;ci. Takie wand#322;aand#347;nie historie przekazywali sobie ludzie, gdy ich domy otulaand#322;y dand#322;ugie zimowe noce. Opowieand#347;ci tworzyand#322;y wiand#281;zy, uczyand#322;y zrozumienia przemian i zjawisk zachodzand#261;cych wokóand#322; nich. Utrwalaand#322;y toand#380;samoand#347;and#263;. Tand#281; wand#322;aand#347;nie toand#380;samoand#347;and#263; chce ocaliand#263; w nas równieand#380; Autorka. Pochylajand#261;c siand#281; nad swojand#261; prowincjand#261;, zachand#281;ca nas, by zrobiand#263; to samo ze swoim and#347;wiatem, gdziekolwiek on siand#281; znajduje. W opowieand#347;ci znajdzie siand#281; miejsce i na podróand#380;e, i na poruszajand#261;ce legendy, i na proste i sprawdzone receptury domowych kosmetyków oraz smacznych i nieskomplikowanych przepisów.Pod niebem Prowincji, czyli zapiski z prostego and#380;ycia podzielone sand#261; na cztery czand#281;and#347;ci - pory roku; wszak and#380;ycie z ziemi i pór roku jest najprostsze, ale i najpiand#281;kniejsze. Kaand#380;dy moand#380;e takiego and#380;ycia spróbowaand#263;, niekoniecznie trzeba mieszkaand#263; na wsi. Autorka pisze, patrzand#261;c na swój and#347;wiat: Wystarczy odsand#322;oniand#263; firankand#281;. and#346;wiat het, daleko. Jakby nie miaand#322; poczand#261;tku ani koand#324;ca.Gdy pojawia siand#281; w twoim and#380;yciu jakiand#347; cieand#324;, zrób tak, jak podczas jazdy autem podczas mgand#322;y. Zwolnij i wand#322;and#261;cz krótkie and#347;wiatand#322;a. Bezpieczniej dojedziesz do celu, bo lepiej zobaczysz drogand#281;.Spróbuj zwolniand#263; w swoim and#380;yciu, by dalej dojechaand#263;. Spróbuj wand#322;and#261;czyand#263; krótkie and#347;wiatand#322;a.