Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Podania Cezary Domarus

Podania  Cezary Domarus

24.30

Producent: Instytut Mikołowski
Kategoria: Książki
Opis: "Podania" nieustannie zbliand#380;ajand#261; siand#281; do poezji, drand#261;and#380;and#261;c jand#261; niejako and#132;od podszewkiand#148; i krand#261;and#380;and#261;c caand#322;y czas wokóand#322; niej, jako and#380;e ksiand#261;and#380;ka mówi zasadniczo o jand#281;zyku w ogóle and#150; o d o and#347; w i a d c z a n i u jand#281;zyka w niemal zawrotnej liczbie jego wymiarów czy aspektów, aspekt zaand#347; poetycki jest naturalnie jednym z nich (takand#380;e w swej starodawnej postaci inkantacyjnej, transowej i magicznej).Obok and#347;wiadectw najprawdziwiej zmysand#322;owego and#132;doand#347;wiadczaniaand#148; mowy znajdujemy w "Podaniach" stosownand#261; i przyjemnie strawnand#261; porcjand#281; teorii: w ksiand#261;and#380;ce rozpatrywane sand#261;, w band#322;yskotliwych skrótach, pojedyncze koncepty i caand#322;e teorie takich luminarzy myand#347;lenia o jand#281;zyku, jak Nietzsche, de Saussure, Freud, Benjamin, Wittgenstein, Lacan i Agamben. Jednak to nie sand#322;ynny and#132;zwrot jand#281;zykowyand#148; w myand#347;li filozoficznej, psychoanalitycznej i teoretycznoliterackiej ostatnich stu piand#281;and#263;dziesiand#281;ciu lat jest tu najwaand#380;niejszy. Przedmiotem podstawowego namysand#322;u jest najistotniejsza dla Cezarego Domarusa cielesnoand#347;and#263; jand#281;zyka, bezcielesna materialnoand#347;and#263; mowy, niematerialna cielesnoand#347;and#263; gand#322;osu. W ten sposób samo ludzkie ciaand#322;o fizyczne, biologiczne, fizjologiczne zostaje potraktowane drobiazgowo i wszechstronnie, nie bez ciekawych szczegóand#322;ów anatomicznych (narzand#261;dy artykulacji), ba, z uwzgland#281;dnieniem niuansów z dziedziny dentystyki i protetyki stomatologicznej. Tak wiand#281;c na bardzo wiele sposobów Podania aspirujand#261; do rangi poand#380;ytecznego lingwistycznego kompendium, band#281;dand#261;c zarazem przedsiand#281;wziand#281;ciem na wskroand#347; poetyckim.Andrzej Sosnowski