Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych [KSIĄŻKA]

Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych [KSIĄŻKA]

64.32

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: W ksiand#261;and#380;ce przedstawiono obecny stan wiedzy o ksztaand#322;towaniu ubytkowym materiaand#322;ów konstrukcyjnych ostrzami o definiowanej geometrii.Omówiono w niej: materiaand#322;y narzand#281;dziowe oraz cechy geometryczne ostrzy narzand#281;dzi, mechanikand#281;, tribologiand#281; i termodynamikand#281; procesu skrawania, mechanizmy odksztaand#322;ceand#324; plastycznych i dekohezji materiaand#322;u w procesie skrawania, modelowanie oddziaand#322;ywaand#324; fizycznych z zastosowaniem technik numerycznych i symulacji komputerowej, ocenand#281; skrawalnoand#347;ci stosowanych w przemyand#347;le materiaand#322;ów konstrukcyjnych oraz zasady optymalizacji i doboru warunków obróbki, nowoczesne sposoby skrawania materiaand#322;ów, m.in. obróbkand#281; materiaand#322;ów utwardzonych, na sucho i z minimalnym wydatkiem and#347;rodka smarnego, z duand#380;and#261; prand#281;dkoand#347;ciand#261; skrawania, skrawanie wysokowydajne, a takand#380;e wielorakie zastosowania techniki komputerowej i informacyjnej, ocenand#281; i prognozowanie parametrów stanu technologicznej warstwy wierzchniej przedmiotu.Obecne wydanie rozszerzono o wiadomoand#347;ci nt. modelowania procesu skrawania, nowoczesnych technologii ubytkowego ksztaand#322;towania materiaand#322;ów, roli techniki komputerowej i informacyjnej w procesie skrawania oraz technologicznej warstwy wierzchniej. Uaktualniono i zmodyfikowano materiaand#322;, dostosowujand#261;c go lepiej do programów wykand#322;adów i potrzeb przemysand#322;u wytwórczego. Na koand#324;cu ksiand#261;and#380;ki zamieszczono sand#322;ownik angielsko-polski zawierajand#261;cy najwaand#380;niejsze terminy uand#380;ywane w literaturze fachowej z zakresu skrawania materiaand#322;ów konstrukcyjnych. Ksiand#261;and#380;ka jest przeznaczona dla studentów wydziaand#322;ów mechanicznych wyand#380;szych szkóand#322; technicznych oraz dla kadry naukowej tych uczelni. Moand#380;e byand#263; równieand#380; przydatna dla inand#380;ynierów mechaników pracujand#261;cych w jednostkach badawczych i w przemyand#347;le maszynowym.