Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Poitiers 732 Robert F. Barkowski

Poitiers 732  Robert F. Barkowski

24.21

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Publikacja poand#347;wiand#281;cona jest opisowi przyczyn, przebiegu i skutków bitwy pod Poitiers w 732 roku. Zakoand#324;czonej druzgocand#261;cym zwyciand#281;stwem zjednoczonych siand#322; królestwa Merowingów (450-751) i ich sprzymierzeand#324;ców pod dowództwem majordoma1 Karola Mand#322;ota (688/691-741) nad armiand#261; muzuand#322;maand#324;skand#261; z Abd ar-Rahmanem2 (?-732) na czele, namiestnikiem Póand#322;wyspu Iberyjskiego. Bitwa zakoand#324;czyand#322;a siand#281; caand#322;kowitand#261; kland#281;skand#261; muzuand#322;manów. Po obu stronach walczyand#322;y liczne jak na te czasy i region znanego and#347;wiata masy wojska. Przyjmuje siand#281; and#380;e Saraceni wprowadzili do bitwy okoand#322;o 50 tys. wojowników, w tym oddziaand#322;y lekkiej berberyjskiej i arabskiej konnicy, parand#281; setek ciand#281;and#380;kozbrojnej kawalerii oraz w przewaand#380;ajand#261;cej liczbie ciand#281;and#380;kozbrojnand#261; piechotand#281;, zebranand#261; z róand#380;nych odlegand#322;ych krain rozlegand#322;ego kalifatu. Karol Mand#322;ot dysponowaand#322; mniejszymi siand#322;ami, okoand#322;o 25 tys., gand#322;ównie piechotand#261; i czand#281;and#347;ciowo lekkand#261; kawaleriand#261; oraz zaczand#261;tkami jazdy pancernej. Do historii bitwa ta przeszand#322;a jako jedno z najwaand#380;niejszych starand#263; zbrojnych w dziejach and#347;wiata, nie tylko Europy.