Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Pojazdy Ludowego Wojska Polskiego Tomasz Szczerbicki

Pojazdy Ludowego Wojska Polskiego  Tomasz Szczerbicki

105.51

Producent: Vesper
Kategoria: Książki
Opis: Ludowe Wojsko Polskie to ponad 45 lat niedawnej historii armii, wystand#281;pujand#261;cej pod biaand#322;o-czerwonand#261; flagand#261; z biaand#322;ym orand#322;em na czapkach i heand#322;mach. Abstrahujand#261;c od ocen historycznych i moralnych, w okresie swojego istnienia (1943-1989), za sprawand#261; obowiand#261;zkowej sand#322;uand#380;by wojskowej, w Ludowym Wojsku Polskim sand#322;uand#380;yand#322;o kilka milionów Polaków.Codzienne funkcjonowanie 200-300-tysiand#281;cznej armii oraz szkolenie bojowe poborowych wymuszaand#322;o uand#380;ycie duand#380;ej liczby róand#380;nego rodzaju pojazdów, poczand#261;wszy od motocykli poprzez samochody osobowe i ciand#281;and#380;arowe, pojazdy specjalistyczne na transporterach opancerzonych, dziaand#322;ach samobieand#380;nych i czoand#322;gach koand#324;czand#261;c. O tym wand#322;aand#347;nie jest ta ksiand#261;and#380;ka. W oparciu o ponad 1000 ilustracji archiwalnych przyjrzeliand#347;my siand#281; wojskowemu parkowi maszyn na przestrzeni lat.Dla starszych czytelników moand#380;e to byand#263; sentymentalne wspomnienie mand#322;odzieand#324;czych lat. Dla mand#322;odszych poznanie fragmentu niedawnej historii Polski. Dla miand#322;oand#347;ników pojazdów wojskowych wielka uczta intelektualna, a dla modelarzy and#378;ródand#322;o inspiracji.Nie wkraczajand#261;c w oceny historyczne i moralne, skupiliand#347;my siand#281; tylko na pojazdach. To pierwsza tak obszerna ksiand#261;and#380;ka tego typu w Polsce.