Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Poletko pana Fogga Dariusz Michalski

Poletko pana Fogga  Dariusz Michalski

42.22

Producent: MG
Kategoria: Książki
Opis: Poznaand#322;em go osobiand#347;cie w poand#322;owie lat siedemdziesiand#261;tych, w trakcie realizacji wspólnego programu telewizyjnego. Czyli bardzo dawno. Mijaand#322;y lata, zmieniaand#322;a siand#281; historia, a Fogg and#347;piewaand#322;, and#347;piewaand#322;, and#347;piewaand#322;... Taki teand#380; w mojej pamiand#281;ci pozostaand#322;. Energiczny, pracowity, niezniszczalny - zarazem zdumiewajand#261;co skromny, niedzisiejszo elegancki, wzruszajand#261;co serdeczny. Moand#380;e dlatego kaand#380;dy, komu mówiand#322;em o pisaniu tej ksiand#261;and#380;ki, dziwiand#322; siand#281;: Przecieand#380; o Foggu wszyscy wszystko wiedzand#261;! and#379;ycie mnie nauczyand#322;o, and#380;e jeand#347;li wszyscy - to znaczy: niewielu. A jak wszystko - to równieand#380; niewiele, albo jeszcze mniej. I dlatego wytyczyand#322;em, zasiaand#322;em i przez kilkanaand#347;cie miesiand#281;cy uprawiaand#322;em Poletko Pana Fogga.Dariusz Michalski.