Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Polska i Czechosłowacja w dobie stalinizmu (19481956). Studium porównawcze Zdenek Jirasek, Andrzej Małkiewicz

Polska i Czechosłowacja w dobie stalinizmu (19481956). Studium porównawcze  Zdenek Jirasek, Andrzej Małkiewicz

25.38

Producent: Instytut Studiów Politycznych PAN
Kategoria: Książki
Opis: "Celem niniejszego studium jest rekonstrukcja rozwoju historycznego w dwóch paand#324;stwach and#347;rodkowoeuropejskich - Polsce i Czechosand#322;owacji - w okresie, kiedy obydwa staand#322;y siand#281; czand#281;and#347;ciand#261; radzieckiego bloku w Europie."Fragment Wstand#281;pu.