Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Polskoangielski słownik elektryczny z wymową [KSIĄŻKA]

Polskoangielski słownik elektryczny z wymową [KSIĄŻKA]

39.99

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Sand#322;ownik zawiera okoand#322;o 14 000 podstawowych terminów z zakresu elektrycznoand#347;ci, a takand#380;e z dziedzin z niand#261; powiand#261;zanych, takich jak: elektrotechnika, elektrochemia, elektroakustyka czy elektronika, z uwzgland#281;dnieniem ich zastosowaand#324; w innych dziedzinach - ciepand#322;ownictwie, spawalnictwie, maszynoznawstwie. Podano transkrypcjand#281; fonetycznand#261; wszystkich odpowiedników angielskich. Niektóre terminy wielowyrazowe zamieszczono przykand#322;adowo dla zilustrowania sposobu tworzenia zand#322;oand#380;eand#324;.