Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Pomiary [KSIĄŻKA]

Pomiary [KSIĄŻKA]

62.40

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Pomiary sand#261; obszernand#261; dziedzinand#261; wiedzy wykorzystywanand#261; w codziennej pracy niemal w kaand#380;dym zawodzie inand#380;ynierskim. Od ich dokand#322;adnoand#347;ci i wiarygodnoand#347;ci zaleand#380;y jakoand#347;and#263; materiaand#322;ów oraz produkowanych z nich wyrobów, a takand#380;e organizacja procesów produkcyjnych. Rozwój elektroniki, informatyki i telekomunikacji umoand#380;liwia ciand#261;gand#322;e doskonalenie technik pomiarowych oraz aparatury, która jest juand#380; prawie niezawodna, and#322;atwa w obsand#322;udze, a co najwaand#380;niejsze bardzo dokand#322;adna równieand#380; w ekstremalnych warunkach. Równie waand#380;na jak moand#380;liwoand#347;ci techniczne jest wiedza na temat technik pomiarowych róand#380;nych wielkoand#347;ci fizycznych. Lektura tej ksiand#261;and#380;ki przybliand#380;y Czytelnikowi zagadnienia zwiand#261;zane z: metodami pomiarów: temperatury, ciand#347;nienia, poziomu przepand#322;ywu, drgaand#324;, wstrzand#261;sów, haand#322;asu, skand#322;adu chemicznego oraz wilgotnoand#347;ci; podstawowymi band#322;and#281;dami pomiarów i sposobami ich wyznaczania; niedokand#322;adnoand#347;ciami wyników pomiarów i sposobami ich oceniania; ukand#322;adami przetwarzania i przesyand#322;ania sygnaand#322;ów pomiarowych; wspóand#322;czesnand#261; aparaturand#261; pomiarowand#261; i jej wand#322;aand#347;ciwoand#347;ciami; czynnoand#347;ciami metrologicznymi; obowiand#261;zujand#261;cymi przepisami prawnymi. Wydawnictwo WNT poleca tand#281; ksiand#261;and#380;kand#281; studentom kierunków: automatyka, elektronika, elektrotechnika, mechatronika, fizyka, a takand#380;e pracownikom oand#347;rodków naukowo-badawczych i specjalistom pracujand#261;cym m.in. w energetyce, przemyand#347;le chemicznym, hutnictwie, gospodarce komunalnej, ochronie and#347;rodowiska i przemyand#347;le spoand#380;ywczym.