Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Pomiary geometryczne powierzchni [KSIĄŻKA]

Pomiary geometryczne powierzchni [KSIĄŻKA]

35.28

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Struktura geometryczna powierzchni elementów maszyn jest z jednej strony wynikiem procesu technologicznego, a z drugiej - czynnikiem warunkujand#261;cym wand#322;aand#347;ciwand#261; eksploatacjand#281; gotowego wyrobu. Dlatego tak istotne znaczenie we wspóand#322;czesnej technice ma jej pomiar i ocena. W podrand#281;czniku w przystand#281;pny, a zarazem wyczerpujand#261;cy sposób omówiono: sposoby rozdzielania poszczególnych nierównoand#347;ci struktury geometrycznej powierzchni. Nowoczesne metody pomiarów i oceny zarysów okrand#261;gand#322;oand#347;ci ustalonych dla caand#322;ej analizowanej powierzchni, zarysów walcowoand#347;ci, prostoliniowoand#347;ci i pand#322;askoand#347;ci oraz niedomkniand#281;tych zarysów ksztaand#322;tu. Sposoby oceny chropowatoand#347;ci i falistoand#347;ci powierzchni. Kompleksowe profilometryczne pomiary niedomkniand#281;tych zarysów ksztaand#322;tu.