Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Pomiary gwintów w budowie maszyn [KSIĄŻKA]

Pomiary gwintów w budowie maszyn [KSIĄŻKA]

55.44

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Na polskim rynku wydawniczym jest to pierwsze peand#322;ne opracowanie problematyki pomiarów postaci geometrycznej gwintów stosowanych w budowie maszyn. Ksiand#261;and#380;ka ta stanowi wynik wieloletnich prac badawczych autorówPrzedstawiono w niej tolerancje i metody pomiaru and#347;rub i nakrand#281;tek ogólnego przeznaczenia, a takand#380;e pomiary gwintów walcowych o zarysie niesymetrycznym, dokand#322;adnych gwintów walcowych wewnand#281;trznych oraz gwintów stoand#380;kowych. Omówiono teand#380; pomiary na wspóand#322;rzand#281;dnoand#347;ciowych maszynach pomiarowych.Ksiand#261;and#380;ka jest przeznaczona dla osób zajmujand#261;cych siand#281; metrologiand#261; i jakoand#347;ciand#261; w przemyand#347;le maszynowym, studentów wyand#380;szych uczelni technicznych oraz tych inand#380;ynierów, którzy chcand#261; pogand#322;and#281;biand#263; swojand#261; wiedzand#281; o pomiarach i sprawdzaniu gwintów.