Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Popioły piekła Care Santos

Popioły piekła  Care Santos

28.87

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Autor przenosi czytelnika na dziewiand#281;tnastowieczne Karaiby. W malowniczy, a zarazem realistyczny sposób autorka ukazuje and#380;ycie w tej bogatej hiszpaand#324;skiej kolonii, zarówno z punktu widzenia latyfundystów, jak i rdzennych mieszkaand#324;ców wyspy. Jest to historia Valentiny, mand#322;odziutkiej hiszpaand#324;skiej sand#322;uand#380;and#261;cej, która za namowand#261; swojego mand#281;and#380;a, marzand#261;cego o lepszym and#380;yciu, porzuca sand#322;uand#380;band#281; w domu madryckich arystokratów i wsiada na statek majand#261;cy zawieand#378;and#263; ich i wielu im podobnych emigrantów do Nowego and#346;wiata. Fabuand#322;a toczy siand#281; przez 20 lat, od 1858 roku, w którym Valentina i Gervasio postanawiajand#261; wyjechaand#263;. Wsiadajand#261;c na statek nawet nie wyobraand#380;ajand#261; sobie, jaki czeka ich los... and#346;wietnie opowiedziana historia inteligentnej i dzielnej kobiety, której w epoce absolutnej wand#322;adzy mand#281;and#380;czyzn udaje siand#281; dojand#347;and#263; do bardzo wysokiej pozycji spoand#322;ecznej i uzyskaand#263; szacunek tych, którzy pierwotnie gardzili niand#261;, pand#322;acand#261;c za jej usand#322;ugi. Tand#322;em historii sand#261; czasy kolonialne, stosunki miand#281;dzy bogatymi wand#322;aand#347;cicielami plantacji a niewolnikami. W Polsce maand#322;o wydano powieand#347;ci opisujand#261;cych ówczesne Karaiby. Egzotyczna atmosfera, a zarazem and#347;wietnie udokumentowane tand#322;o historyczne to zalety lektury, od której trudno oderwaand#263; oczy.