Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Portret Briana Brei + CD Jarema Klich

Portret Briana Brei + CD  Jarema Klich

33.38

Producent: Wyd.Marina
Kategoria: Książki
Opis: and#132;PORTRET BRIANA BREIand#148; to cykl trzynastu krótkich, humorystycznych opowiadaand#324;, które niewand#261;tpliwie and#322;and#261;czy tematyka muzyczna. Autorem tych przezabawnych opowiadaand#324; jest Jarema Klich and#150; znany Wrocand#322;awski gitarzysta, laureat licznych konkursów wykonawczych, tak krajowych, jak i zagranicznych. Kaand#380;de z opowiadaand#324; to osobna historia, zupeand#322;nie inna od poprzedniej, jedyna w swoim rodzaju.Geneza powstania opowiadaand#324; nie jest typowa. Wszystkie historie byand#322;y pisane na potrzeby radiowych prezentacji and#150; czytane przez samego autora w ramach audycji and#132;RAMbitna godzinaand#148; na antenie Radia RAM, prowadzonych cotygodniowo przez Krzysztofa Peand#322;echa and#150; równieand#380; naleand#380;and#261;cego do grona najwybitniejszych polskich gitarzystów. Peand#322;niand#322;y one funkcjand#281; antraktu w programie muzycznym.Wszystkie opowiadania opatrzone sand#261; rysunkami. Dziand#281;ki temu moand#380;na sobie wyobraand#380;aand#263;, and#380;e akompaniujand#261; one lekturze.