Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Posiadacz John Galsworthy

Posiadacz  John Galsworthy

37.14

Producent: MG
Kategoria: Książki
Opis: Przejmujand#261;ca, peand#322;na namiand#281;tnoand#347;ci opowieand#347;and#263; o miand#322;oand#347;ci, zdradzie, posiadaniu i and#347;mierci.Posiadacz to najsand#322;ynniejsza powieand#347;and#263; w caand#322;ym dorobku Johna Galsworthy'ego. Pierwotnie wydana pod tytuand#322;em Saga rodu Forsyte'ów, osiand#261;gnand#281;and#322;a ogromnand#261; popularnoand#347;and#263; (autor otrzymaand#322; za niand#261; Nagrodand#281; Nobla), doczekaand#322;a siand#281; kontynuacji i wtedy tytuand#322; ten rozciand#261;gnand#261;and#322; siand#281; na caand#322;y cykl. Akcja rozpoczyna siand#281; w 1886 roku w Londynie, a rodzina Forsyte'ów stanowi symbol mieszczaand#324;stwa epoki wiktoriaand#324;skiej. and#379;ona jednego z braci, Irena, staje siand#281; burzycielkand#261; porzand#261;dku ustalonego przez rodzinand#281;. Sedno caand#322;ej tej sprawy, pomyand#347;laand#322;, to wand#322;asnoand#347;and#263;, lecz wiele ludzi wolaand#322;oby nie stawiaand#263; jej na tej pand#322;aszczyand#378;nie. W ich pojand#281;ciu idzie wyand#322;and#261;cznie o "and#347;wiand#281;toand#347;and#263; wand#281;zand#322;ów maand#322;and#380;eand#324;skich". Ale podstawand#261; and#347;wiand#281;toand#347;ci wand#281;zand#322;ów maand#322;and#380;eand#324;skich jest and#347;wiand#281;toand#347;and#263; rodziny, a and#347;wiand#281;toand#347;and#263; rodziny oparta jest na and#347;wiand#281;toand#347;ci posiadania. A przecieand#380; wszyscy ci ludzie sand#261; wyznawcami Tego, który nic nigdy nie posiadaand#322; na wand#322;asnoand#347;and#263;. Ciekawe! John Galsworthy Jakkolwiek oddziaand#322;ywanie piand#281;kna i and#380;and#261;dzy swobody na and#347;wiat posiadaczy jest gand#322;ównym tematem Sagi rodu Forsyte'ów, nie moand#380;e to jej zwolniand#263; od ciand#261;and#380;and#261;cego na niej zadania: trwaand#322;ego zabalsamowania wyand#380;szych sfer stanu and#347;redniego. Tak jak staroand#380;ytni Egipcjanie kand#322;adli obok mumii przedmioty potrzebne im w przyszand#322;ym and#380;yciu, usiand#322;owaand#322;em i ja umieand#347;ciand#263; obok postaci ciotki Anny, Juli i Estery, Tymoteusza, Swithina, starego Jolyona, Jamesa i ich synów to, co im zapewniand#263; moand#380;e odrobinand#281; and#380;ycia na przyszand#322;oand#347;and#263;: odrobinand#281; balsamu, który dopomoand#380;e im do trwaand#322;ego utrzymania siand#281; w gorand#261;czkowo zapand#281;dzonym królestwie rozkand#322;adowego czynnika - "Postand#281;pu". Jeand#347;li warstwa zamoand#380;nego mieszczaand#324;stwa wraz z innymi klasami spoand#322;ecznymi skazana jest na rozpad, macie jand#261; przechowanand#261; jak pod szkand#322;em na tych stronicach, aby mogli ogland#261;daand#263; jand#261; wszyscy waand#322;and#281;sajand#261;cy siand#281; po rozlegand#322;ym bezdroand#380;u muzeum Literatury. Spoczywa ona tutaj, zakonserwowana we wand#322;asnym osoczu: poczuciu wand#322;asnoand#347;ci. John Galsworthy.