Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Powstańcy '44. Bohaterowie i świadkowie. Rozmowy i relacje Małgorzata CzerwińskaBuczek

Powstańcy '44. Bohaterowie i świadkowie. Rozmowy i relacje  Małgorzata CzerwińskaBuczek

25.30

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Ta ksiand#261;and#380;ka miaand#322;a byand#263; historiand#261; ludzkich przeand#380;yand#263;, a jest zapisem wielkich emocji i przyjaand#378;ni. Rok spotkaand#324; i rozmów z powstaand#324;cami zmieniand#322; zupeand#322;nie and#380;ycie autorki, przewartoand#347;ciowaand#322; je. Zrozumiaand#322;a, and#380;e ram mand#322;odoand#347;ci nie wyznacza metryka urodzenia, ale nasz stosunek do ludzi i do siebie. and#379;e najwiand#281;kszym dobrem sand#261; przyjaand#378;and#324; i miand#322;oand#347;and#263;. Barbara Gancarczyk z batalionu "Wigry" przeand#380;yand#322;a Powstanie na Starówce. Jako sanitariuszka byand#322;a wszand#281;dzie tam, gdzie toczyand#322;y siand#281; najciand#281;and#380;sze walki. Nie wyszand#322;a kanaand#322;ami do and#346;ródmieand#347;cia, zostaand#322;a z rannymi. Byand#322;a jednand#261; z ostatnich ocalaand#322;ych wychodzand#261;cych ze szpitala na Dand#322;ugiej, gdzie Niemcy wymordowali setki chorych. Legendarny powstaniec Witold Kieand#380;un zawdziand#281;cza swój pseudonim "Wypad" samotnemu zwiadowi, z którego wróciand#322; z czternastoma niemieckimi jeand#324;cami oraz arsenaand#322;em broni i amunicji - ot, taki wypad! Odwaand#380;ny i nieugiand#281;ty and#380;oand#322;nierz zostaand#322; "pokonany" przez piand#281;knand#261; miss batalionu "Joland#281;". Maand#322;and#380;eand#324;stwem byli przez 63 lata. Janina Roand#380;ecka "Dora" to córka oficera zamordowanego w Starobielsku. W Powstaniu sanitariuszka na and#379;oliborzu. Maria Pajzderska, sanitariuszka z batalionu "Harnaand#347;", pierwszy raz po 70 latach opowiada o swoich przeand#380;yciach, dzieli siand#281; emocjami. Sand#322;awomir Pocztarski, 14-letni powstaniec, wraca we wspomnieniach do dzieciand#324;stwa. Ojciec zmarand#322; na skutek ran odniesionych w Powstaniu. Jerzy Janowski cudem ocalaand#322; z egzekucji w czasie rzezi Woli. Caand#322;e swoje dorosand#322;e and#380;ycie poand#347;wiand#281;ciand#322; na walkand#281; o upamiand#281;tnienie miejsc martyrologii. Marian Gaand#322;and#281;zowski we wrzeand#347;niu 1939 roku walczyand#322; w Armii "Prusy". W Powstaniu byand#322; dowódcand#261; jednego z plutonów kompanii "Graand#380;yna". Urszula Katarzyand#324;ska, and#322;and#261;czniczka w Brygadzie Dywersyjnej "Broda 53", przeszand#322;a caand#322;y szlak powstaand#324;czy: Wola, Starówka, and#346;ródmieand#347;cie, Czerniaków i Mokotów. Jej ukochany "Wand#322;odek" zginand#261;and#322;, ale do dzisiaj and#380;yje w sercu i myand#347;lach "Uli". Janina Chmieliand#324;ska, obecnie siostra urszulanka, w Powstaniu byand#322;a sanitariuszkand#261; w Zgrupowaniu "Kryska" na Czerniakowie. Staand#322;a pod and#347;cianand#261;, czekajand#261;c na rozstrzelanie. Wszyscy zginand#281;li, jej and#380;ycie uratowaand#322;... Niemiec z plutonu egzekucyjnego. Siostra Janina do dzisiaj nie rozumie, dlaczego to zrobiand#322;.