Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Prawdziwki i zmyślaki Krzysztof Daukszewicz

Prawdziwki i zmyślaki  Krzysztof Daukszewicz

23.44

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Prawdziwki i zmyand#347;laki to wznowienie, pierwsze w Bellonie, tytuand#322;u z dorobku satyrycznego Autora. Wznawiamy publikacjand#281;, gdyand#380; spisane w niej historyjki nie sand#261; znane mand#322;odemu czytelnikowi Krzysztofa Daukszewicza.Wszystkie one albo wydarzyand#322;y siand#281; naprawdand#281;, albo tchnand#261; autentyzmem lat osiemdziesiand#261;tych i dziewiand#281;and#263;dziesiand#261;tych. Sand#261; one swoistym zapisem rzeczywistoand#347;ci czasu transformacji, opowiedziane naturalnie piórem satyryka, pozbawione zadand#281;cia, peand#322;ne wnikliwej obserwacji. Dotyczand#261; spoand#322;eczeand#324;stwa i jego elit, przemiany obyczajów, jakiej byliand#347;my and#347;wiadkami. Niektóre naleand#380;and#261; juand#380; do historii, ale pozostaand#322;e zachowaand#322;y aktualnoand#347;and#263; i nadal mówiand#261; wiele o polskim spoand#322;eczeand#324;stwie, ze wszystkimi jego zaletami i przywarami."Prawdziwki i zmyand#347;laki sand#261; tylko w poand#322;owie prawdziwkami, bo w poand#322;owie caand#322;kowitymi zmyand#347;lakami. Autor siand#281; zaklina, and#380;e w kaand#380;dym felietoniku jest ziarno prawdy. Wierzand#281; mu, bo choand#263; dostrzegam wysiand#322;ki, and#380;eby oderwaand#263; siand#281; od rzeczywistoand#347;ci, która go and#347;ciga i czyha na niego za kaand#380;dym rogiem, to jednak instynkt satyryka jest nie do przezwyciand#281;and#380;enia: wszystko, co go otacza, jest poprzetrand#261;cane i koand#347;lawe, zewszand#261;d pospolitoand#347;and#263; skrzeczy, a duch prowincji unosi siand#281; nawet nad stoand#322;em wigilijnym."IBIS