Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Program nauczania wychowania fizycznego dla II i III etapu edukacyjnego wraz z planami pracy. Szkoła podstawowa i gimnazjum Stanisław Żołyński

Program nauczania wychowania fizycznego dla II i III etapu edukacyjnego wraz z planami pracy. Szkoła podstawowa i gimnazjum  Stanisław Żołyński

24.99

Producent: Fosze
Kategoria: Książki
Opis: "Ruch - Zdrowie dla kaand#380;dego"Przedstawiony PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla II i III etapu edukacyjnego jest propozycjand#261; dojrzaand#322;and#261; i bardzo interesujand#261;cand#261;. Widaand#263; wyraand#378;nie, and#380;e Autor jest doskonale zorientowany w zaand#322;oand#380;eniach reformy edukacyjnej. Wie, jak powinno siand#281; konstruowaand#263; programy edukacyjne. Ma duand#380;and#261; wiedzand#281; w zakresie teorii i metodyki wychowania fizycznego. Nie popeand#322;niand#322; band#322;and#281;du proponujand#261;c kryteria oceny ucznia (co siand#281; czand#281;sto zdarza innym nauczycielom tego przedmiotu).Program zasand#322;uguje na upowszechnienie, aby mogand#322;y z niego korzystaand#263; inne szkoand#322;y i nauczyciele wychowania fizycznego w swojej pracy pedagogicznej.