Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Prowincja pełna marzeń Katarzyna Enerlich

Prowincja pełna marzeń  Katarzyna Enerlich

29.20

Producent: MG
Kategoria: Książki
Opis: Najwaand#380;niejsze to mieand#263; w swoim and#380;yciu miejsce, w którym band#281;dzie robiand#322;o siand#281; rzeczy naprawdand#281; potrzebne. Miejsce, które najpierw band#281;dzie marzeniem, utkanym z ulotnych myand#347;li i nadziei, a potem, dziand#281;ki niewytand#322;umaczalnym, a jakand#380;e potrzebnym splotom okolicznoand#347;ci, przemieni siand#281; w dotykalnand#261; rzeczywistoand#347;and#263;.Juand#380; niedand#322;ugo usiand#261;dand#281; we wand#322;asnym domu, sand#322;uchajand#261;c pand#281;kania drewnianych and#347;cian. Band#281;dzie wiosna. Otworzand#281; szeroko drzwi i wpuszczand#281; trochand#281; and#347;wiata. Powietrze zagra szpakami, w górze odezwie siand#281; klangor and#380;urawi. A potem przejdzie lato i zand#322;ote nawand#322;ocie w ukand#322;onie do ziemi obwieszczand#261; jego koniec. I ja w tym wszystkim pogodzona z naturand#261;, and#347;wiatem, przemijaniem. Pochand#322;oniand#281;ta codziennand#261; magiand#261; tego and#347;wiata. Marzenia naprawdand#281; siand#281; speand#322;niajand#261;.Peand#322;na wdziand#281;ku i and#347;wieand#380;oand#347;ci wspóand#322;czesna powieand#347;and#263;, band#281;dand#261;ca hoand#322;dem dla uroków polskiej prowincji, w której splata siand#281; wand#261;tek Mazur dzisiejszych i przedwojennych, czyli byand#322;ych Prus Wschodnich. Gand#322;ównand#261; bohaterkand#261; jest dziennikarka lokalnego czasopisma, której los stawia na drodze paskudnego szefa, a zaraz potem Niemca poszukujand#261;cego rodzinnych korzeni. Przedwojenna historia, która zresztand#261; wydarzyand#322;a siand#281; naprawdand#281;, uruchamia lawinand#281; wydarzeand#324; wspóand#322;czesnych. Wand#347;ród przepiand#281;knego krajobrazu mazurskiego rozgrywajand#261; siand#281; wielkie i maand#322;e historie.