Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Prywatyzacja w krajach postkomunistycznych Piotr Kozarzewski

Prywatyzacja w krajach postkomunistycznych  Piotr Kozarzewski

27.67

Producent: Instytut Studiów Politycznych PAN
Kategoria: Książki
Opis: Autor ksiand#261;and#380;ki dowodzi, and#380;e historia prywatyzacji w paand#324;stwach postkomunistycznych (i reform systemowych w ogóle) pokazaand#322;a, iand#380; podstawowe pytanie nie brzmi, czy prywatyzowaand#263;, ale jak dobrze prywatyzowaand#263;. Prywatyzacja stanowi integralnand#261; czand#281;and#347;and#263; systemowych reform postkomunistycznych obejmujand#261;cych wszystkie najwaand#380;niejsze sfery and#380;ycia gospodarczego, spoand#322;ecznego i politycznego. Jej sukces jest zatem uwarunkowany nie tylko efektywnand#261; strategiand#261; prywatyzacji, jej konsekwentnand#261; realizacjand#261; oraz skutecznoand#347;ciand#261; reform w pozostaand#322;ych sferach gospodarki i spoand#322;eczeand#324;stwa. Niezband#281;dnym warunkiem powodzenia przemian jest takand#380;e szeroka baza spoand#322;eczna - and#378;ródand#322;o czynnego poparcia dla przeobraand#380;eand#324;.