Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Przemyśl 16561657 Andrzej Borcz

Przemyśl 16561657  Andrzej Borcz

24.21

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: "Na poczand#261;tku z lasu wypadand#322;y 4 chorand#261;gwie tatarskie, wchodzand#261;ce w skand#322;ad puand#322;ku Stefana Czarnieckiego. Dowódca szwedzki zareagowaand#322; natychmiastowym atakiem, oddalajand#261;c siand#281; nieopatrznie od miejsca przeprawy. Lekkie chorand#261;gwie po pozorowanej ucieczce zawróciand#322;y. Wkrótce okazaand#322;o siand#281;, and#380;e nacierajand#261;cy z impetem szwedzcy jeand#378;dand#378;cy, oddawszy salwand#281; pistoletowand#261;, zostali wciand#261;gniand#281;ci w zasadzkand#281; i zasypani chmurand#261; strzaand#322;. Polski oddziaand#322; nieoczekiwanie wzmocniony dwoma kolejnymi puand#322;kami jazdy rozpoczand#261;and#322; kontratak. Zagroand#380;eni oskrzydleniem rajtarzy poszli w rozsypkand#281; i - and#347;cigani przez Polaków - zaczand#281;li uciekaand#263; w kierunku mostu na Sanie. Od przeprawy dzieliand#322;a ich znaczna odlegand#322;oand#347;and#263;, dlatego straty wand#347;ród uciekajand#261;cych byand#322;y duand#380;e. Tymczasem opóand#378;niony tabor szwedzki zbliand#380;yand#322; siand#281; juand#380; do przeprawy. Tabor równieand#380; zostaand#322; zaatakowany przez wypadajand#261;ce z lasu dalsze polskie chorand#261;gwie." Ksiand#261;and#380;ka opisuje zmagania Polaków ze Szwedami i Siedmiogrodzianami w latach Potopu. Przemyand#347;l byand#322; najdalszym punktem na terenie Rzeczypospolitej, do którego doszand#322;y wojska szwedzkie. Odwrót Szwedów spod murów Przemyand#347;la i walki nad Sanem uwaand#380;a siand#281; za punkt zwrotny w tej wojnie.