Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Przypadek Grzegorz Miecugow [KSIĄŻKA]

Przypadek  Grzegorz Miecugow [KSIĄŻKA]

24.86

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Czy to czand#322;owiek wybiera swój los, czy moand#380;e los wybiera czand#322;owieka? To jedno z tych pytaand#324;, na które wciand#261;and#380; szukamy odpowiedzi. Tym razem znany dziennikarz, Grzegorz Miecugow, próbuje rozwikand#322;aand#263; tand#281; odwiecznand#261; zagadkand#281;.Przypadek to jego pierwsza powieand#347;and#263;, niezwykle and#347;wieand#380;a i zaskakujand#261;ca. Nie znajdziemy w niej and#380;adnych odniesieand#324; do polityki czy and#347;wiata mediów, sand#322;owem do tego, czym autor zajmuje siand#281; na co dzieand#324;.Odkryjemy za to coand#347; o wiele cenniejszego, pewnand#261; prawdand#281;, która dotyczy egzystencji czand#322;owieka, dokonywanych przez niego wyborów i ich konsekwencji.Przypadek to peand#322;na cierpienia, ale i nadziei opowieand#347;and#263; o losach Marcina Szustera, który przeand#380;yand#322; silny wstrzand#261;s emocjonalny. Cios byand#322; na tyle dotkliwy, and#380;e zmusza bohatera do przewartoand#347;ciowania swojego dotychczasowego and#380;ycia i rozpoczand#281;cia go od nowa. Ale czy zaledwie trzy jesienne tygodnie wystarczand#261;, aby odnaleand#378;and#263; samego siebie? Sytuacjand#281; dodatkowo komplikuje fakt, and#380;e jest poczand#261;tek stulecia i kraj pogrand#261;and#380;a siand#281; w kryzysie ekonomicznym, który nie sprzyja and#380;adnym przedsiand#281;wziand#281;ciom. Czy mimo wszystko bohaterowi uda siand#281; osiand#261;gnand#261;and#263; upragniony cel?Grzegorz Miecugow pisze o podróand#380;y w gand#322;and#261;b samego siebie prosto, mand#261;drze, ciekawie, nie przypadkiem, ale z peand#322;nand#261; and#347;wiadomoand#347;ciand#261; sand#322;owa i tego, co chce siand#281; przy jego pomocy opowiedzieand#263;. Grzegorz Miecugow - dziennikarz telewizyjny, wspóand#322;autor popularnego programu "Szkand#322;o kontaktowe". Ukoand#324;czyand#322; Wydziaand#322; Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim.