Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Publicznoprawne pozataryfowe i parataryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą Artur Kuś

Publicznoprawne pozataryfowe i parataryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą  Artur Kuś

38.05

Producent: Branta
Kategoria: Książki
Opis: W ksiand#261;and#380;ce Autor wskazuje na to, and#380;e w obrocie towarowym z zagranicand#261; cand#322;a zastand#281;powane sand#261; o wiele bardziej efektywnymi i and#322;atwiejszymi do wprowadzania and#347;rodkami ochronny rynku, przyjmujand#261;cymi postaand#263; instrumentów pozataryfowych i parataryfowych. Recenzenci wydawniczy podkreand#347;lajand#261;, and#380;e jest to praca oryginalna i nowatorska w nauce nie tylko polskiej, ale i w literaturze and#347;wiatowej. Jest monografiand#261; niezwykle aktualnych zagadnieand#324; zwiand#261;zanych z miand#281;dzynarodowym obrotem towarowym. Publikacja ma charakter interdyscyplinarnym, and#322;and#261;czy bowiem elementy z wielu dziedzin prawa. Uzupeand#322;nia istotnand#261; lukand#281; w literaturze przedmiotu, gdyand#380; brak jest kompleksowych, prawniczych opracowaand#324; dotyczand#261;cych róand#380;norodnych form i sposobów regulowania obrotów towarowych z zagranicand#261;.