Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Pytania o Hollywood czyli gwiazdy bez tajemnic Anna Wendzikowska

Pytania o Hollywood czyli gwiazdy bez tajemnic  Anna Wendzikowska

33.68

Producent: Grupa Wydawnicza K.E. Liber
Kategoria: Książki
Opis: Pierwsza ksiand#261;and#380;ka Ani Wendzikowskiej, znanej dziennikarki, prezenterki i aktorki, która od 2007 roku przeprowadziand#322;a dla "Dzieand#324; Dobry TVN" setki wywiadów z najwiand#281;kszymi gwiazdami Hollywood, takimi jak Angelina Jolie, Robert DeNiro, Meryl Streep, Dustin Hoffman czy Julia Roberts. Jej niezwykand#322;e doand#347;wiadczenia dziennikarskie i spotkania z wybitnymi osobowoand#347;ciami and#347;wiata filmu i muzyki zaowocowaand#322;y wyjand#261;tkowand#261; ksiand#261;and#380;kand#261;, w której barwnie opisuje kilkadziesiand#261;t and#347;wiatowych sand#322;aw znanych nam jedynie z ekranu czy kolorowych magazynów. Jak naprawdand#281; nazywa siand#281; Helen Mirren? Jak Robert Pattison odnajduje siand#281; w roli idola? Czy Jennifer Aniston jest tak zabawna, jak w filmach? Niezwykand#322;a wnikliwoand#347;and#263;, wyczucie i intuicja dziennikarska, w poand#322;and#261;czeniu z pozytywnym nastawieniem i szczerym uand#347;miechem, pozwalajand#261; autorce dotrzeand#263; do najgand#322;and#281;biej skrywanych sekretów jej rozmówców. Wendzikowska w swojej pierwszej ksiand#261;and#380;ce dzieli siand#281; z czytelnikami wiedzand#261; zarezerwowanand#261; tylko dla nielicznych. Opisuje, jakie naprawdand#281; sand#261; gwiazdy and#347;wiatowego formatu i jak wygland#261;dajand#261; bez retuszu, przytacza liczne anegdoty, niepublikowane wypowiedzi i zaskakujand#261;ce wyznania gwiazd. Ksiand#261;and#380;ka zawiera równieand#380; liczne wywiady i barwne opisy spotkaand#324; z najbardziej intrygujand#261;cymi hollywoodzkimi gwiazdami, które mogand#261; zainspirowaand#263; i zafascynowaand#263;, ale takand#380;e rozbawiand#263; oraz zadziwiand#263; czytelników. Niezwykle ciekawym elementem ksiand#261;and#380;ki sand#261; tajniki pracy dziennikarki, która podand#261;and#380;a tropem gwiazd Hollywood. W ksiand#261;and#380;ce znajdujand#261; siand#281; takand#380;e kulisy spotkaand#324; Ani ze znanymi ludand#378;mi, których dopeand#322;nieniem jest zapis prowadzonego bloga, obfitujand#261;cy w pasjonujand#261;ce opowieand#347;ci peand#322;ne zabawnych i wzruszajand#261;cych historii z udziaand#322;em gwiazd, od poczand#261;tku jej dziennikarskiej kariery do dziand#347;. Wraz z Aniand#261; Wendzikowskand#261; czytelnik odband#281;dzie fascynujand#261;cand#261; podróand#380; od Cannes do Hollywood, która odsand#322;oni prawdziwe, czand#281;sto zaskakujand#261;ce oblicze plejady gwiazd znanych z czerwonego dywanu. Ania Wendzikowska: "Najpiand#281;kniejszand#261; i zarazem najgorszand#261; czand#281;and#347;ciand#261; mojej pracy jest to, and#380;e widzand#281; gwiazdy bez retuszu i bez cenzury. Widzand#281; ludzi. Moand#380;e trochand#281; and#322;adniejszych, trochand#281; bogatszych, trochand#281; lepiej ubranych, ale tylko ludzi. Bez photoshopa i bez autoryzacji. Ogland#261;danie filmów czy seriali i czytanie wywiadów juand#380; nie jest takie same, kiedy siand#281; wie, jaki ktoand#347; jest, a nie tylko - jakim chce siand#281; przedstawiaand#263;. Ktoand#347; jest niski, ktoand#347; ma pryszcze, ktoand#347; stroi fochy, a jeszcze ktoand#347; ma inteligencjand#281; orzeszka ziemnego. Ta konfrontacja bajki, za jakand#261; zawsze uwaand#380;aand#322;am Hollywood, z rzeczywistoand#347;ciand#261;, jest dla mnie tak samo ciekawa, jak i przykra. Bo przecieand#380; fajniej jest wierzyand#263; w bajki... Jeand#347;li nie wierzycie juand#380; w bajki, to przedstawiam wam porcjand#281; faktów. Bez cenzury. Choand#263; zabarwionych moim subiektywnym odbiorem."