Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Rachunkowość + CD Wioletta Turowska, Adam Węgrzyn

Rachunkowość + CD  Wioletta Turowska, Adam Węgrzyn

41.09

Producent: Wyd.Marina
Kategoria: Książki
Opis: W publikacji w kompleksowym ujand#281;ciu podano wiadomoand#347;ci z zakresu rachunkowoand#347;ci opierajand#261;ce siand#281; wyand#322;and#261;cznie na aktualnych przepisach prawa krajowego i Unii Europejskiej.Do ksiand#261;and#380;ki zostaand#322;a doand#322;and#261;czona pand#322;yta CD z najnowszand#261; wersjand#261; programu finansowo-ksiand#281;gowego dla maand#322;ych i and#347;rednich przedsiand#281;biorstw and#150; Rewizor GT.Kaand#380;dy rozdziaand#322; ksiand#261;and#380;ki zawiera:* szczegóand#322;owe informacje z rachunkowoand#347;ci poparte licznymi przykand#322;adami, tabelami, schematami ewidencyjnymi, wzbogacone praktycznymi uwagami i komentarzami autorów,* pytania kontrolne i testy umoand#380;liwiajand#261;ce sprawdzenie znajomoand#347;ci poznanego materiaand#322;u,* dodatkowe wiadomoand#347;ci, czand#281;sto pomijane w literaturze przedmiotu, istotne dla peand#322;niejszego zrozumienia poruszanej tematyki.Zadanie zamieszczone na koand#324;cu ksiand#261;and#380;ki pokazuje, jak praktyczne prowadziand#263; rachunkowoand#347;and#263; z wykorzystaniem najnowszego programu finansowo-ksiand#281;gowego Rewizor GT. W zadaniu przedstawiono i zadekretowano podstawowe operacje gospodarcze potwierdzone dowodami ksiand#281;gowymi w programie Rewizor GT.Publikacja jest adresowana do wszystkich, którzy pragnand#261; poznaand#263; i utrwaliand#263; zagadnienia z zakresu rachunkowoand#347;ci. To doskonaand#322;a pomoc dla osób zajmujand#261;cych siand#281; w pracy zawodowej ksiand#281;gowoand#347;ciand#261; i finansami. Opracowanie stanowi równieand#380; pomoc dydaktycznand#261; dla studentów kierunków ekonomicznych i technicznych oraz uczestników specjalistycznych szkoleand#324; z rachunkowoand#347;ci.Z recenzji:Ta ksiand#261;and#380;ka to uand#380;yteczne, praktyczne, kompleksowe ujand#281;cie rachunkowoand#347;ci.Ryszard SzwejkBiegand#322;y rewident