Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Repetytorium gimnazjalisty. Język polski Mariola Rokicka

Repetytorium gimnazjalisty. Język polski  Mariola Rokicka

12.92

Producent: Greg
Kategoria: Książki
Opis: Repetytorium gimnazjalisty to zupeand#322;nie nowa seria wydawnicza, dostosowana do potrzeb uczniów gimnazjum i opracowana zgodnie z nowand#261; podstawand#261; programowand#261;. Repetytorium gimnazjalisty jand#281;zyk polski zawiera omówienia najwaand#380;niejszych i najczand#281;and#347;ciej omawianych lektur, uand#322;oand#380;one zgodnie z tematami najczand#281;and#347;ciej spotykanymi na egzaminie. Druga czand#281;and#347;and#263; ksiand#261;and#380;ki to zagadnienia jand#281;zykowe i gramatyczne, omówione przystand#281;pnym i and#322;atwym dla ucznia jand#281;zykiem. Atutem ksiand#261;and#380;ki jest duand#380;a iloand#347;and#263; tabel, schematów i wykresów, które uand#322;atwiajand#261; szybkie opanowanie materiaand#322;u. Waand#380;ne definicje wyróand#380;niono widocznymi na stronie ramkami. Dodano teand#380; szczegóand#322;owy indeks pojand#281;and#263;, uand#322;atwiajand#261;cy poruszanie siand#281; po Repetytorium.Ksiand#261;and#380;ka zawiera materiaand#322; ze wszystkich trzech klas gimnazjum. Gorand#261;co polecamy.