Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Rok 1944. Dziesięć uderzeń Stalina Władimir Bieszanow

Rok 1944. Dziesięć uderzeń Stalina  Władimir Bieszanow

50.57

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Podobnie jak w swych po przed nich ksiand#261;and#380;kach, Bieszanow koncentruje uwagand#281; czytelnika na tym, o czym nie mówiono i nie pisano w Zwiand#261;zku Radzieckim, ale nie przejaskrawia, zachowujand#261;c rzetelnoand#347;and#263;. Systematycznie przedstawia bieg wydarzeand#324; frontowych w 1944 roku; plany, pozycje walczand#261;cych wojsk, przebieg operacji i ich wyniki.Znajdziemy tu mnóstwo szczegóand#322;ów, wczeand#347;niej nieznanych, band#261;dand#378; pomijanych w historiografii. Rok 1944 to czas "dziesiand#281;ciu stalinowskich uderzeand#324;", czyli caand#322;kowitego wyzwolenia terenów ZSRR, paand#324;stw Europy Wschodniej i Poand#322;udniowej, doprowadzenia do wycofania z wojny europejskich sojuszników Hitlera, podejand#347;cia Armii Czerwonej pod granice III Rzeszy. Byand#322;y to jednak sukcesy okupione ogromnymi stratami, ciand#281;and#380;kimi band#322;and#281;dami dowódców i gand#322;ównie krwiand#261; and#380;oand#322;nierzy, którand#261; radzieckie dowództwo szafowaand#322;o bez umiaru. Autor po daje na to wiele przy kand#322;adów. Wedand#322;ug rosyjskich znawców militariów, Bieszanow stara siand#281; przywróciand#263; historii II wojny and#347;wiatowej jej "wyrwane stronice". Okazuje siand#281;, and#380;e jest ich o wiele wiand#281;cej, niand#380; przewidywali pierwsi niezaleand#380;ni rosyjscy - oraz inni - historycy.