Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Rozwiązujemy zadania z analizy matematycznej. Część 1 Tomasz Radożycki

Rozwiązujemy zadania z analizy matematycznej. Część 1  Tomasz Radożycki

50.07

Producent: Fosze
Kategoria: Książki
Opis: W zamyand#347;le zbiór ten ma byand#263; odmienny od innych dostand#281;pnych na rynku powinien stanowiand#263; dla nich uzupeand#322;nienie. Podstawowym jego zaand#322;oand#380;eniem jest, aby wszystkie zamieszczone problemy (poza tymi, które sand#261; przeznaczone do pracy wand#322;asnej) byand#322;y w peand#322;ni oraz szczegóand#322;owo - nawet na kilku stronach - rozwiand#261;zywane, aby and#380;adne zagadnienie nie pozostaand#322;o niewyjaand#347;nione, a and#380;adne pytanie, jakie mogand#322;oby nasunand#261;and#263; siand#281; Czytelnikowi podczas analizowania rozwiand#261;zania, nie pozostaand#322;o bez odpowiedzi