Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Rozwój rozumienia miłości Waldemar Furmanek

Rozwój rozumienia miłości  Waldemar Furmanek

41.43

Producent: Fosze
Kategoria: Książki
Opis: Poznawaand#263;, poznaand#263;, rozumieand#263;, zrozumieand#263;, wartoand#347;ciowaand#263;, akceptowaand#263;Poznawaand#263;, poznaand#263;, rozumieand#263;, zrozumieand#263;, wartoand#347;ciowaand#263;, akceptowaand#263;, dziaand#322;aand#263; to rodzina pojand#281;and#263; kluczowych, które opisujand#261; procesy prezentowane w niniejszej ksiand#261;and#380;ce. Rozumienie czegoand#347; band#261;dand#378; kogoand#347; wiand#261;and#380;e siand#281; zawsze z przeand#380;yciem. A. Kand#281;piand#324;ski mówiand#322; o wczuciu i rozumieniu. "Sand#322;owa te chodzand#261; z soband#261; w parze" - wyjaand#347;nia J. Tischner. A zatem nie ma wczucia bez jakiegoand#347; rozumienia i nie ma rozumienia i zrozumienia bez jakiegoand#347; wczucia. Zarówno rozumowy, jak teand#380; uczuciowy komponent poznania drugiego czand#322;owieka, odbywa siand#281; najpeand#322;niej w miand#322;oand#347;ci. Ten fenomen egzystencji czand#322;owieka wzrasta i ubogaca siand#281; wraz ze wzrastaniem i rozwojem czand#322;owieka. Nie moand#380;na zrozumieand#263; czand#322;owieka bez zrozumienia jego miand#322;oand#347;ci. Nie moand#380;na zrozumieand#263; miand#322;oand#347;ci czand#322;owieka bez jakiegoand#347; rozumienia czand#322;owieka rozwijajand#261;cego...