Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Rzeka ludzi osobnych Katarzyna Enerlich

Rzeka ludzi osobnych  Katarzyna Enerlich

29.20

Producent: MG
Kategoria: Książki
Opis: W 1830 roku na Mazury, do Puszczy Piskiej przybywajand#261; pierwsi staroobrzand#281;dowcy. Karczujand#261; puszczand#281;, budujand#261; domy, uprawiajand#261; ziemiand#281;. Powstajand#261; wyznaniowe wsie, miand#281;dzy innymi Wojnowo (Eckertsdorf), ukryte w lasach, wzdand#322;uand#380; rzeki Krutyni. Jednym z osadników jest Fiodor Malewan. Jego wyzwolona jak na tamte czasy córka Anna daje poczand#261;tek rodowi silnych, niezaleand#380;nych kobiet, and#347;ciand#347;le zwiand#261;zanych z ziemiand#261;, sadami i... klasztorem nad Jeziorem Duand#347;, gdzie mieszkajand#261; mniszki, wiodand#261;ce and#380;ycie proste i ubogie, a jednak peand#322;ne ufnoand#347;ci w przeznaczenie. Ta przejmujand#261;ca powieand#347;and#263; jest wand#281;drówkand#261; po historii wsi, nierozand#322;and#261;cznie zwiand#261;zanej z staroobrzand#281;dowcami, ich wiarand#261; i zwyczajami. Pojawiajand#261; siand#281; tu postaci prawdziwe i fikcyjne, a ich dramatyczne losy rozgrywajand#261; siand#281; na tle historii Prus Wschodnich. A wszystko zaczyna siand#281; pewnego listopadowego dnia. We wsi pojawia siand#281; obca kobieta. Zamieszkuje w domu Sidora Kurta - najstarszym we wsi. Z niepokojem przygland#261;da siand#281; jej sand#261;siadka, osiemdziesiand#281;cioletnia Augusta, potomkini Fiodora Malewana. Co wyniknie z tej niespodziewanej wizyty? Jakie tajemnice, skrywane przez lata, ujrzand#261; and#347;wiatand#322;o dzienne? Co kryje siand#281; pod wielkim kamieniem na Gand#322;azowisku, niedaleko klasztoru? Czy staroobrzand#281;dowcy rzeczywiand#347;cie zniknand#261; z wyznaniowej mapy Mazur? Czas Lata wie, and#380;e w Wojnowie jest miejsce i na staroobrzand#281;dowe, i na pruskie, i na polskie dusze i tak juand#380; tu zostanie na zawsze - bo to dziand#281;ki spland#261;taniu wiary i ludzkich serc wieand#347; ta przetrwaand#322;a róand#380;ne burze i zand#322;e chwile i pozostanie na swoim miejscu jeszcze dand#322;ugi czas. Niepamiand#281;and#263; o niej zamieni siand#281; w pamiand#281;and#263;. Nad wsiand#261; zawsze unosiand#263; siand#281; band#281;dzie zapach ziemistej wiosny, wilgoand#263; z letnich poranków, mgand#322;y z jesiennych uand#347;pieand#324; i biaand#322;a zadymka z ostrych zim, ludzie band#281;dand#261; siand#281; tu rodziand#263; i umieraand#263;, kamienie okrywaand#263; mchem, konie wypasaand#263; na ogromnych pastwiskach, jaband#322;ka dojrzewaand#263;, a uwaand#380;ny czand#322;owiek zawsze wyczuje zapach rzeki. Rzeki ludzi osobnych. (fragment powieand#347;ci) Ocaliand#263; od zapomnienia. Opowiedzieand#263; staroobrzand#281;dowy and#347;wiat, póki jeszcze and#380;yjand#261; wyznawcy - powieand#347;and#263; Rzeka ludzi osobnych to zaproszenie do wyprawy w przeszand#322;oand#347;and#263;. Po raz kolejny ziemia mazurska odkrywa swoje tajemnice - mówi o swojej ksiand#261;and#380;ce Katarzyna Enerlich