Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Satelitarne sieci teleinformatyczne [KSIĄŻKA]

Satelitarne sieci teleinformatyczne [KSIĄŻKA]

39.31

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Ksiand#261;and#380;ka jest poand#347;wiand#281;cona analizie rozwiand#261;zaand#324; technicznych umoand#380;liwiajand#261;cych and#347;wiadczenie takich usand#322;ug masowemu odbiorcy w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej i z wand#322;aand#347;ciwand#261; dla danej usand#322;ugi jakoand#347;ciand#261;. Opisano zagadnienia zwiand#261;zane z orbitami i z zapewnieniem and#322;and#261;cznoand#347;ci na powierzchni caand#322;ej Ziemi, co jest moand#380;liwe dziand#281;ki stosowaniu konstelacji satelitów. Przedstawiono zagadnienia dotyczand#261;ce bilansu energetycznego and#322;and#261;cza satelitarnego, a takand#380;e modulacji i demodulacji sygnaand#322;u. Podano sposoby realizacji usand#322;ug multimedialnych, która wymaga wand#322;aand#347;ciwego sterowania przepand#322;ywem danych i stosowania odpowiednich protokoand#322;ów transmisyjnych.