Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Sekrety przeszłości Penny Jordan

Sekrety przeszłości  Penny Jordan

30.94

Producent: Harlequin
Kategoria: Książki
Opis: Liz Danvers bliska and#347;mierci? Niemoand#380;liwe! Do tej pory wydawaand#322;a siand#281; wszystkim niezniszczalna, twarda jak gand#322;az. Sage, córka Liz, dand#322;ugo nie moand#380;e pogodziand#263; siand#281; z nowand#261; sytuacjand#261;. Od kiedy matka trafiand#322;a do szpitala, to na niand#261; spadand#322;a odpowiedzialnoand#347;and#263; za caand#322;and#261; rodzinand#281;. Co za niesprawiedliwoand#347;and#263;, przecieand#380; nigdy nie byand#322;y sobie bliskie. Dlaczego to jand#261; matka prosi teraz o takie poand#347;wiand#281;cenie? Dlaczego to jej kazaand#322;a przeczytaand#263; schowane w starym biurku pamiand#281;tniki? Jednak w miarand#281; poznawania przeszand#322;oand#347;ci Sage odzyskuje spokój, pozbywa siand#281; kompleksów i odnajduje miand#322;oand#347;and#263;and#133;