Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Serce Historia Kultury I Symbolu Ole M. Hoystad [KSIĄŻKA]

Serce Historia Kultury I Symbolu  Ole M. Hoystad [KSIĄŻKA]

33.43

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Serce - to w wielu kulturach najwaand#380;niejszy symbol. Autor prowadzi nas przez historiand#281; tej znaczand#261;cej metafory od staroand#380;ytnoand#347;ci po nasze czasy i nasz and#347;wiat. A historia tego symbolu to równieand#380; historia czand#322;owieka, jego samoand#347;wiadomoand#347;ci i odwiecznej wojny uczuand#263; z rozumem. Ksiand#261;and#380;ka dr. filozofii Olego Martina Hoystada, kulturoznawcy interdyscyplinarnego ze Szkoand#322;y Wyand#380;szej w Telemarku i z Uniwersytetu Poand#322;udniowej Danii, zdobyand#322;a juand#380; czytelników w krajach angielsko-, niemiecko-, rosyjsko- i hiszpaand#324;skojand#281;zycznych, takand#380;e w Estonii i Grecji. Doskonaand#322;y prezent dla przyjaciela od serca, zwand#322;aszcza jeand#347;li zaleand#380;y nam na intelektualnym porozumieniu z tym, dla kogo szybciej bije nasze serce. Ta ksiand#261;and#380;ka ma szansand#281; staand#263; siand#281; takand#380;e Twoim serdecznym przyjacielem.