Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Sercem w dwóch krajach. Norweskopolskie pejzaże kulturalne Janina JanuszewskaSkreiberg

Sercem w dwóch krajach. Norweskopolskie pejzaże kulturalne  Janina JanuszewskaSkreiberg

34.51

Producent: Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych FISO
Kategoria: Książki
Opis: Ksiand#261;and#380;ka Sercem w dwóch krajach. Norwesko-polskie pejzaand#380;e kulturalne to uzupeand#322;niony i zaktualizowany przekand#322;ad wydanej w Norwegii pracy Med hjertet i to land. Norsk-polske kulturforbindelser. Przedstawia bogatand#261; panoramand#281; zwiand#261;zków kulturowych, jakie istniaand#322;y i wciand#261;and#380; sand#261; nawiand#261;zywane miand#281;dzy and#347;rodowiskami twórczymi Polski i Norwegii. Gwarantem rzetelnoand#347;ci zawartych informacji jest znakomita autorka, Janina Januszewska-Skreiberg, spod której pióra wyszand#322;a juand#380; znana polskiemu czytelnikowi pozycja Od Ibsena do Twardowskiego. Polsko-norweskie pejzaand#380;e kulturalne. W and#347;rodowiskach artystycznych Januszewska-Skreiberg jest uwaand#380;ana za swoistand#261; ambasadorkand#281;, za czand#322;owieka-instytucjand#281;. Jaki pisze historyk dramatu i teatru, komparatysta prof. Lech Sokóand#322;, and#132;[pani Janina] jest jedynand#261; kronikarkand#261; i komentatorkand#261;, która od kilkudziesiand#281;ciu lat z niebywaand#322;and#261; pasjand#261; i wytrwaand#322;oand#347;ciand#261; buduje mosty miand#281;dzy naszymi bliskimi geograficznie, a niekiedy (na szczand#281;and#347;cie dalece nie zawsze) wciand#261;and#380; egzotycznymi dla siebie nawzajem krajami. Jest and#347;wiadkiem, czand#281;sto jedynym, spotkaand#324; i rozmów, przedstawieand#324; teatralnych, po których nic nie pozostaje, jeand#347;li nie zostajand#261; w porand#281; przez kogoand#347; opisane, i innych wydarzeand#324;. Wspomina i komentuje. Moand#380;na bez przesady powiedzieand#263;, and#380;e nic, co polskie w Norwegii nie jest jej obce, a o naszej kulturze pisze do norweskiej prasy czand#281;sto i systematycznie. Nie ma w dziedzinie relacji miand#281;dzy naszymi krajami konkurencji dla jej pisarstwaand#148;.