Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Sieci Petriego w modelowaniu i analizie systemów współbieżnych [KSIĄŻKA]

Sieci Petriego w modelowaniu i analizie systemów współbieżnych [KSIĄŻKA]

53.42

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Tematyka ksiand#261;and#380;ki obejmuje obszerne wprowadzenie do teorii sieci Petriego. Omówiono w niejdziewiand#281;and#263; klas sieci, uwzgland#281;dniajand#261;c zarówno sieci najczand#281;and#347;ciej spotykane w literaturze (sieci uogólnione, sieci kolorowane), jak i te nowo proponowane (RTCP-sieci). Dla kaand#380;dej z omówionych klas przedstawiono przykand#322;ady ich zastosowania do modelowania rozmaitych systemów oraz metody analizy ich najwaand#380;niejszych wand#322;asnoand#347;ci. Czytajand#261;c tand#281; ksiand#261;and#380;kand#281; moand#380;na nie tylko poznaand#263; podstawowe cechy poszczególnych klas sieci oraz wystand#281;pujand#261;ce miand#281;dzy nimi róand#380;nice, ale równieand#380; wybraand#263; takand#261; klasand#281;, która band#281;dzie najodpowiedniejsza do danych zastosowaand#324;.