Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Siły specjalne w akcji. Operacje jednostek elitarnych 19912011 Alexander Stillwell

Siły specjalne w akcji. Operacje jednostek elitarnych 19912011  Alexander Stillwell

26.33

Producent: Vesper
Kategoria: Książki
Opis: Ksiand#261;and#380;ka ta jest historiand#261; dziaand#322;aand#324; jednostek specjalnych od 1990 roku do chwili jej napisania. W zwiand#261;zku z charakterem operacji specjalnym najnowsze wydarzenia sand#261; zarazem najmniej znane. Mielibyand#347;my powód do niepokoju, gdyby byand#322;o inaczej. Nawet uzasadnienia wniosków orderowych dla and#380;oand#322;nierzy brytyjskich jednostek specjalnych nie zawierajand#261; szczegóand#322;ów i okolicznoand#347;ci czynu, za który odznaczenie to przyznano.Jednostki specjalne sand#261; w dzisiejszym rozumieniu tego okreand#347;lenia elitarnand#261; kadrand#261; normalnie kojarzonand#261; z konkretnym rodzajem siand#322; zbrojnych - wojskami land#261;dowymi, marynarkand#261; wojennand#261; lub lotnictwem wojskowym - róand#380;nych paand#324;stw. Kaand#380;da z jednostek ma swojand#261; odrand#281;bnand#261; historiand#281;, która w poszczególnych wypadkach, takich jak brytyjski SAS czy amerykaand#324;scy rangersi ma swój poczand#261;tek w trakcie II wojny and#347;wiatowej. Inne zostaand#322;y sformowane w okresie powojennym i dzieje ich dokonaand#324; sand#261; krótsze.