Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Śladami zapomnianych bohaterów. Tom 2 Mateusz Biszop Biskup

Śladami zapomnianych bohaterów. Tom 2  Mateusz Biszop Biskup

37.99

Producent: Vesper
Kategoria: Książki
Opis: Uwaand#380;am, and#380;e w czasach, kiedy historia jest czand#281;sto uand#380;ywana do dzielenia, a nie jednoczenia ludzi powinniand#347;my skierowaand#263; siand#281; ku najpiand#281;kniejszym jej kartom. Tym, które u wszystkich wywoand#322;ujand#261; poczucie dumy. Bohaterstwo nie ma bowiem narodowoand#347;ci, rasy, ani pogland#261;dów politycznych.Kiedy trzy lata temu odbieraand#322;em nagrodand#281; Bloga Roku 2010 w konkursie zorganizowanym przez Onet.pl, naturalnand#261; konsekwencjand#261; tego sukcesu byand#322;a decyzja o przeniesieniu bloga z bytu wirtualnego w realny. Tak powstaand#322; pierwszy tom ksiand#261;and#380;ki "and#346;ladami zapomnianych bohaterów", który ukazaand#322; siand#281; w roku 2011 i staand#322; siand#281; bestsellerem. Decyzja o kontynuowaniu pisania bloga - teraz o nowym adresie www.blogbiszopa.pl - byand#322;a wiand#281;c oczywista. Dzisiaj trzymajand#261; Paand#324;stwo w rand#281;kach tom drugi, w którym znajdziecie najciekawsze teksty, jakie ukazaand#322;y siand#281; na blogu w latach 2011-2012. Chciaand#322;bym przy tej okazji bardzo Paand#324;stwu podziand#281;kowaand#263; za wsparcie, za Wasze listy i maile oraz niezapomniane spotkania. Dziand#281;kujand#281;!Mateusz "Biszop" BiskupNotka o Autorze:Mateusz "Biszop" Biskup pochodzi z Poznania, ale od oand#347;miu lat mieszka w Aberdeen w póand#322;nocnej Szkocji. Jest headhunterem i pracuje dla jednego z koncernów naftowych. and#379;ona Marta pracuje jako Technical Assistant, a córka Hania (11 lat) chodzi do szóstej klasy. Historia to, obok pieszych wand#281;drówek, jego najwiand#281;ksza pasja, której oddaje siand#281; piszand#261;c popularnego bloga "Zapiski z Granitowego Miasta". Odwiedand#378; www.blogbiszopa.pl Gdyby wszyscy politycy oraz religijni przywódcy and#347;wiata przeczytali tand#281; ksiand#261;and#380;kand#281;, to nie byand#322;oby wojen. Bo to konkretne osoby wojny wywoand#322;ujand#261;.A "przeciand#281;tni obywatele" sand#261; tylko ofiarami.Czasem sand#261; niebywaand#322;ymi bohaterami, wznoszand#261;cymi siand#281; ponad wszystko, co wyobraand#380;alne.A czasem straszliwymi bestiami, niegodnymi bycia ludand#378;mi.I o nich jest ta ksiand#261;and#380;ka.O Ludzkoand#347;ci po obu stronach Ludzkoand#347;ci.Lekko siand#281; czyta.I dand#322;ugo myand#347;li...Walter Cheand#322;stowskiNa blog Biszopa (www.blogbiszopa.pl) trafiand#322;em zupeand#322;nie przypadkowo. Sand#322;uand#380;yand#322;em wtedy chyba w Afganistanie. Nie pamiand#281;tam juand#380;, czy to ja pierwszy zajrzaand#322;em do niego, czy to on do mnie, ale to nie jest istotne. Istotne jest to, and#380;e po prostu na kilka godzin po prostu przepadand#322;em z tego and#347;wiata, czytajand#261;c jego posty o dawnych bohaterach i ich wyczynach.Uwielbiam styl pisania Biszopa. Facet umie sprawiand#263;, and#380;e nie czytasz o historii, ale tam jesteand#347;, przeand#380;ywasz jand#261;. Czytajand#261;c jego wpisy, przenoszand#281; siand#281; w czasie, wdycham zapach prochu, sand#322;yszand#281; szczand#281;ki orand#281;and#380;a w rand#281;kach ludzi gotowych poand#347;wiand#281;ciand#263; and#380;ycie za idee, w które wierzyli.Major Rafaand#322; Stachowski, US Army Autor bloga www.sladamikonkwistadorow.blog.onet.plJeand#347;li chcand#281; siand#281; dowiedzieand#263; o jakimand#347; nieznanym wydarzeniu z historii, najpierw siand#281;gam do bloga prowadzonego przez Mateusza. Jego erudycja i pasja, w poand#322;and#261;czeniu z wyjand#261;tkowand#261; lekkoand#347;ciand#261; pióra, sprawiajand#261;, and#380;e nie tylko dostarcza wiedzy, ale takand#380;e zabiera na wspaniaand#322;and#261; przygodand#281;. Podziwiam!Monika Kupczyk, byand#322;y oficer GROMBlog Biszopa to zbiór bardzo ciekawych artykuand#322;ów. Osobiand#347;cie moim najwiand#281;kszym zainteresowaniem cieszand#261; siand#281; teksty dotyczand#261;ce pobytu polskich and#380;oand#322;nierzy w Wielkiej Brytanii podczas drugiej wojny and#347;wiatowej."Dziadek", byand#322;y operator GROMGeniusz budowania napiand#281;cia wraca z drugand#261; ksiand#261;and#380;kand#261; - to wiadomoand#347;and#263;, która elektryzuje wiernych czytelników Biszopa, do których siand#281; zaliczam. Dziand#281;ki niemu przez dand#322;ugie godziny moand#380;emy przeand#380;ywaand#263; konspiracjand#281; w oddziaand#322;ach Armii Krajowej, loty na pokand#322;adzie samolotów polskich dywizjonów lotniczych czy walki w tropikalnych lasach. Pora zapiand#261;and#263; pasy.Radosand#322;aw Kotarski, twórca Polimaty.TV