Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Słowiańscy królowie Lechii. Polska starożytna Janusz Bieszk

Słowiańscy królowie Lechii. Polska starożytna  Janusz Bieszk

29.53

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Jest to pierwsza publikacja w polskiej historiografii na temat organizacji wand#322;adzy i funkcjonowania Lechii, czyli staroand#380;ytnej Polski, zwanej inaczej Imperium Lechitów, Scytiand#261; Europejskand#261; lub Sarmacjand#261; Europejskand#261;. Na podstawie ponad 50 kronik i materiaand#322;ów and#378;ródand#322;owych, polskich i zagranicznych, oraz 36 starych map cudzoziemskich autor opracowaand#322;, po raz pierwszy, poczet sand#322;owiaand#324;skich królów lechickich w okresie od XVIII w. p.n.e. do X w. n.e. Dokonaand#322; takand#380;e opisu terytorium Lechii, jej gospodarki, handlu, budownictwa miast, grodów, portów oraz and#380;eglugi, transportu i bitych monet lechickich, a takand#380;e gand#322;ównych wojen i bitew, pominiand#281;tych dotand#261;d. Powyand#380;sze odkrycia byand#322;y and#347;ciand#347;le zwiand#261;zane z wynikami najnowszych badaand#324; genetycznych Ariów - Sand#322;owian, przeprowadzonych w laboratoriach polskich i zagranicznych w latach 2010-2013, wedand#322;ug których my Polacy, Ariowie - Sand#322;owianie zamieszkujemy tutejsze ziemie od 10 700 lat. Potwierdziand#322;y to równieand#380; ostatnie odkrycia polskich archeologów na terenie grodów, miast, osad obronnych i grobowców, wybudowanych przez naszych przodków, Ariów - Prasand#322;owian, na terenie obecnej Polski.