Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Słownik chemiczny polsko angielski [KSIĄŻKA]

Słownik chemiczny polsko angielski [KSIĄŻKA]

95.05

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Sand#322;ownik zawiera okoand#322;o 40 000 wyjand#347;ciowych terminów polskich z zakresu chemii czystej i stosowanej, przemysand#322;u chemicznego oraz pokrewnych gaand#322;and#281;zi gospodarki. Czytelnik znajdzie w nim takand#380;e niezband#281;dne hasand#322;a z dziedzin takich jak patenty, metrologia, statystyka matematyczna, ekonomia, ochrona pracy. W stosunku do poprzedniego wydania sand#322;ownik poszerzono o okoand#322;o 5 000 nowych terminów zaczerpniand#281;tych z najbardziej dynamicznie rozwijajand#261;cych siand#281; dziedzin chemii i jej zastosowaand#324; praktycznych, takich jak ochrona and#347;rodowiska, synteza chemiczna, nowoczesne metody analityczne i pomiarowe, chemia makromolekularna, technologia nowych materiaand#322;ów i tworzyw, biochemia i biotechnologia. Bardzo istotne zmiany dotyczand#261; nomenklatury zwiand#261;zków chemicznych. W obecnym wydaniu sand#322;ownika starano siand#281; w moand#380;liwie najszerszym zakresie uwzgland#281;dniand#263; zasady nazewnictwa, w podstawowej wersji anglojand#281;zycznej opracowywane i wytrwale upowszechniane przez IUPAC, a w zakresie polskiego sand#322;ownictwa chemicznego przez Narodowy Komitet tej organizacji i PTCh.Sand#322;ownik jest przeznaczony dla szerokiego krand#281;gu odbiorców o róand#380;nym poziomie profesjonalnych kwalifikacji w dziedzinie chemii, oprócz chemików zawodowych, takand#380;e dla tand#322;umaczy, studentów, nauczycieli i innych uand#380;ytkowników literatury chemicznej.