Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Słownik ortograficzny kieszonkowy twarda [KSIĄŻKA]

Słownik ortograficzny kieszonkowy twarda [KSIĄŻKA]

9.99

Producent: Greg
Kategoria: Książki
Opis: Przedstawiany Sand#322;ownik Ortograficzny zawiera ponad 40 000 kand#322;opotliwych, ale czand#281;sto uand#380;ywanych wyrazów. Sand#261; wand#347;ród nich zapoand#380;yczenia, które juand#380; na staand#322;e weszand#322;y do jand#281;zyka polskiego, jak: faks, sparing, konsulting. Znajdziemy tu takand#380;e nazwiska waand#380;nych postaci and#380;yjand#261;cych wspóand#322;czeand#347;nie, których pisownia moand#380;e sprawiand#263; trudnoand#347;ci, postacie i miejsca biblijne, postacie literackie, nazwy geograficzne, powszechnie uand#380;ywane skróty, itp. Obok trudnych wyrazów znajdziesz takand#380;e reguand#322;y polskiej ortografii z uwzgland#281;dnieniem zmian, jakie zostaand#322;y wprowadzone w ostatnim czasie przez Komisjand#281; Kultury Jand#281;zyka Komitetu Jand#281;zykoznawstwa PAN. Zostaand#322;y one podane w sposób zwiand#281;zand#322;y, skrótowy, wypunktowano tylko najwaand#380;niejsze, podstawowe. W razie wand#261;tpliwoand#347;ci zachand#281;camy do sprawdzenia pisowni wyrazu w czand#281;and#347;ci sand#322;ownikowej. Ze szczególnand#261; uwagand#261; potraktowano pisowniand#281; imiesand#322;owów przymiotnikowych czynnych i biernych z przeczeniem "nie". Czytelny ukand#322;ad haseand#322; gwarantuje moand#380;liwoand#347;and#263; band#322;yskawicznego odnalezienia potrzebnego sand#322;owa. Zostaand#322;y one uand#322;oand#380;one alfabetycznie. Kaand#380;de hasand#322;o jest wzbogacone o zakoand#324;czenia trudniejszych form fleksyjnych: balneoterapia -pii, piand#281;. Jeand#347;li dopuszcza siand#281; róand#380;ne zakoand#324;czenia, w nawiasach podano rzadziej uand#380;ywane, np.: banan -na (a. -nu), -nie; -nów. W przypadku wyrazów o takim samym brzmieniu, ale innym zapisie ortograficznym podano w nawiasach ich znaczenie, np.: chart (pies) hart (siand#322;a)