Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Słowo pirata Magdalena Starzycka

Słowo pirata  Magdalena Starzycka

34.89

Producent: MG
Kategoria: Książki
Opis: and#132;Sand#322;owo pirataand#148; to and#322;otrzykowska powieand#347;and#263; dla tych, którzy w gand#322;and#281;bi duszy marzand#261; o niezwykand#322;ych przygodach. Wyraziand#347;cie opowiada o przeplatajand#261;cych siand#281; losach dwóch rodów na przestrzeni dwóch wieków. Bohaterowie kierowani nieprzewidzianand#261; dand#322;oniand#261; losu wand#281;drujand#261; przez morza i land#261;dy parajand#261;c siand#281; róand#380;nymi zawodami: sand#261; piratami, handlowcami, uprawiajand#261; winnice. Kochajand#261; siand#281;, przeand#380;ywajand#261; tragedie, wspierajand#261; siand#281; przyjaand#378;niand#261;. A choand#263; akcja przenosi nas od Brazylii do Francji i Niemiec, miejscem kulminacyjnym jest and#321;ódand#378;, ta XIX-wieczna, z tworzand#261;cym siand#281; wielkim przemysand#322;em i ta dzisiejsza.