Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Spodnie na niebie Iztok Osojnik

Spodnie na niebie  Iztok Osojnik

17.77

Producent: Instytut Mikołowski
Kategoria: Książki
Opis: IZTOK OSOJNIK and#150; urodzony w 1951 roku w Lublanie, sand#322;oweand#324;ski antropolog, historyk, komparatywista, filozof, poeta, malarz, pisarz, eseista, tand#322;umacz, alpinista, przewodnik turystyczny, podróand#380;nik. W latach 1997-2004 byand#322; dyrektorem Miand#281;dzynarodowego Festiwalu Literackiego Vilenica organizowanego przez Stowarzyszenie Pisarzy Sand#322;oweand#324;skich. Inicjator szeregu ruchów artystycznych, wspóand#322;zaand#322;oand#380;yciel anarchistycznego and#132;podrealistycznego ruchuand#148;, artystycznego and#132;Garbage artand#148; (Kioto) i muzycznego and#132;Papa Kinjal Bandand#148;, and#132;Hidrogizmeand#148; oraz kilku innych znaczand#261;cych artystycznych instytucji i festiwali (Galerija Equrna, Trnovski terceti, Pogovori v Vili Herberstein, Vilenica, Revija v reviji, Zlati andegrave;oln i innych). Ukoand#324;czyand#322; studia literatury porównawczej na Uniwersytecie w Lublanie (1977).Do tej pory opublikowaand#322; 27 autorskich tomików poezji, ostatnio ***Asterisk (***Asterysk, 2011) i Poroandegrave;ena na rdeandegrave;e (Poand#347;lubieni na czerwono, 2012); piand#281;and#263; powieand#347;ci, ostatnio Svinje letijo v nebo (and#346;winie lecand#261; do nieba, 2012); i 2 zbiory esejów i opracowaand#324;. Prowadzi Miand#281;dzynarodowe Warsztaty Poetycko-Translatorskie Zand#322;ota and#321;ódand#378;, Letniand#261; Rezydencjand#281; Literackand#261; College Vermont w Sand#322;owenii, i inne miand#281;dzynarodowe projekty literackie. Jego twórczoand#347;and#263; zostaand#322;a przetand#322;umaczona na ponad 25 jand#281;zyków. Za swoje dokonania literackie otrzymaand#322; liczne sand#322;oweand#324;skie i miand#281;dzynarodowe nagrody: Nagrodand#281; im. Simona Jenko and#150; dla najlepszego poety roku (1997), Nagrodand#281; Veroniki and#150; za najlepszy tomik poetycki roku (1998), Nagrodand#281; im. Otona and#142;upanandegrave;iandegrave;a and#150; dla wybitnych twórców ksztaand#322;tujand#261;cych kulturand#281; sand#322;oweand#324;skand#261; i dostrzeand#380;onych takand#380;e za granicand#261; (1992), Miand#281;dzynarodowand#261; Nagrodand#281; Literackand#261; KONS (2011), wand#322;oskand#261; Nagrodand#281; Friuli-Wenecji Julijskiej dla Poezji (2002) oraz chorwackand#261; Nagrodand#281; im. Hanibala Lucicia (2004). Mieszka i pracuje w Lublanie.Notka biograficzna: Instytut Mikoand#322;owski