Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Stalin. Twórca i dyktator supermocarstwa Eugeniusz Duraczyński

Stalin. Twórca i dyktator supermocarstwa  Eugeniusz Duraczyński

67.71

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Nowe spojrzenie polskiego historyka na postaand#263; wodza i tyrana, który odcisnand#261;and#322; swe piand#281;tno na historii Rosji i and#347;wiata w XX wieku. Doprowadziand#322; Zwiand#261;zek Radziecki do rangi mocarstwa and#347;wiatowego, ale dokonaand#322; tego za cenand#281; cierpieand#324; milionów jego obywateli. Paand#324;stwo, które stworzyand#322;, przetrwaand#322;o jeszcze kilka dziesiand#261;tek lat po and#347;mierci Stalina. Do dzisiaj jego postaand#263; budzi namiand#281;tne spory i kontrowersje wand#347;ród historyków z samej Rosji i innych krajów. Profesor Duraczyand#324;ski jest jednym z najwybitniejszych historyków polskich zajmujand#261;cych siand#281; dziejami najnowszymi ze szczególnym uwzgland#281;dnieniem okresu II wojny and#347;wiatowej i PRL. Niniejsza monografia stanowi ukoronowanie jego dorobku badawczego.