Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Stopniowe zamieranie krzyku Horst Bienek

Stopniowe zamieranie krzyku  Horst Bienek

21.09

Producent: Wokół nas
Kategoria: Książki
Opis: Jedna z ostatnich ksiand#261;and#380;ek Horsta Bienka jest niezwykand#322;ym pamiand#281;tnikiem, zamkniand#281;tym w cyklu autobiograficznych esejów zwanych "okrand#261;and#380;eniami". Autor wspomina swoje dzieciand#324;stwo spand#281;dzone w Gliwicach, lata dorastania w Niemczech Wschodnich i pierwsze próby pisarskie, a nastand#281;pnie zesand#322;anie do obozu pracy w Workucie i poczand#261;tki dojrzaand#322;ej twórczoand#347;ci. Lektura tej ciekawej, osadzonej w historii lat powojennych ksiand#261;and#380;ki umoand#380;liwi nam poznanie and#380;ycia i warsztatu twórczego wybitnego and#347;land#261;skiego pisarza, jednego z wielu "wypand#281;dzonych".Opowiedziaand#322;em Paand#324;stwu trochand#281; o sobie, ale jeszcze wiand#281;cej przemilczaand#322;em. Prawdy siand#281; nie dowiemy. Istniejand#261; takie i inne zand#322;udzenia. Czasem jedno przechodzi w drugie. Nie and#380;yjemy prawdand#261;. and#379;yjemy piand#281;knymi, smutnymi, sand#322;odkimi, gorzkimi, cudownymi, rozdzierajand#261;cymi serce, bolesnymi zand#322;udzeniami. Wszyscy and#380;yjemy, wedand#322;ug sand#322;ów Cayrola, owand#261; intensywnand#261; "tand#281;sknotand#261;, by nas odkryto, zrozumiano i pokochano".