Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Sukienka z mgieł Joanna M. Chmielewska

Sukienka z mgieł  Joanna M. Chmielewska

29.20

Producent: MG
Kategoria: Książki
Opis: Piwnica pod Liliowym Kapeluszem to miejsce niezwykand#322;e. Podobnie jak i jej wand#322;aand#347;cicielka - Weronika, która potrafi odpowiedzieand#263; na pytanie, zanim rozmówca zdand#261;and#380;y je zadaand#263;, przeczuwa, co siand#281; wydarzy, widzi wiand#281;cej niand#380; inni... I wie, and#380;e ludzie przychodzand#261; do kawiarni niekoniecznie po to, and#380;eby siand#281; napiand#263; dobrej kawy, a ich oczekiwania czasami majand#261; niewiele wspólnego z tym, co figuruje w menu. Czego wiand#281;c szukajand#261; i co odnajdujand#261; w Piwnicy pod Liliowym Kapeluszem jej goand#347;cie? Maand#322;omówny, który nie rozstaje siand#281; ze swoim laptopem, zasand#322;aniajand#261;ca rand#281;kawem siniak Krycha Karpieluk, autystyczna Kora i jej mama, Mateusz zamawiajand#261;cy zawsze kawand#281; Monsooned Malabar, Ala o wygland#261;dzie grzecznej dziewczynki i obgryzajand#261;cy paznokcie Andrzejek... I co moand#380;e zmieniand#263; czasami z pozoru niewiele znaczand#261;ce zdarzenie? Jakaand#347; wizytówka, która wypadand#322;a z portfela, ludzik z kamyków, latte podana zamiast czarnej Monsooned Malabar albo kilka sand#322;ów wypowiedzianych w odpowiednim momencie...