Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Święci patroni prawników Grzegorz Maroń

Święci patroni prawników  Grzegorz Maroń

26.93

Producent: Fosze
Kategoria: Książki
Opis: and#346;wiand#281;ci patroni prawników to pierwsza na rynku wydawniczym publikacja przybliand#380;ajand#261;ca sylwetki and#347;wiand#281;tych Koand#347;cioand#322;a Katolickiego, uchodzand#261;cych za duchowych wspomoand#380;ycieli przedstawicieli zawodów prawniczych. Ksiand#261;and#380;ka choand#263; w zamierzeniu adresowana jest przede wszystkim do and#347;rodowiska prawników, w swym przesand#322;aniu ma charakter niewand#261;tpliwie uniwersalny. Zaprezentowane biografie obrazujand#261; moand#380;liwoand#347;and#263; pogodzenia nieprostej prawniczej profesji z and#380;yciem godziwym i byciem prawdziwym chrzeand#347;cijaninem. Stanowiand#261; dowód tego, iand#380; praca adwokata, komornika, notariusza, prokuratora, radcy prawnego czy sand#281;dziego nie stoi na przeszkodzie osiand#261;gniand#281;cia and#347;wiand#281;toand#347;ci, a wrand#281;cz przeciwnie, dostarcza licznych okazji, aby and#347;wiand#281;tym siand#281; staand#263;. Kaand#380;da grupa zawodowa potrzebuje wyrazistych i promieniujand#261;cych wzorów ucieleand#347;niajand#261;cych tak standardy rzetelnoand#347;ci, jak i miand#281;dzyludzkiej przyzwoitoand#347;ci oraz solidarnoand#347;ci. Specyfika prawniczych zawodów, zwand#322;aszcza stycznoand#347;and#263; kaand#380;dego dnia z krzywdand#261; i dramatami jednostek, czyni tand#281; potrzeband#281; jeszcze silniejszand#261;. Niniejsza ksiand#261;and#380;ka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wspóand#322;czesnych prawników poszukujand#261;cych autorytetów pomocnych w przezwyciand#281;and#380;aniu dylematów, rozterek i pokus immanentnie towarzyszand#261;cych im w ich karierze. Niech and#347;wiadectwo heroicznego and#380;ycia kilku wyniesionych do chwaand#322;y oand#322;tarzy postaci band#281;dzie kierunkowskazem dla dzisiejszych jurystów na doczesnej drodze prowadzand#261;cej do and#347;wiand#281;toand#347;ci.