Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Systemy uczące się. Rozpoznawanie wzorców, analiza skupień i redukcja wymiarowości [KSIĄŻKA]

Systemy uczące się. Rozpoznawanie wzorców, analiza skupień i redukcja wymiarowości [KSIĄŻKA]

47.38

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Jest to nowoczesny podrand#281;cznik zaawansowanych technik analizy danych stosowanych w zagadnieniach klasyfikacji, z gand#322;ównym naciskiem na metody statystyczne. Ksiand#261;and#380;ka skand#322;ada siand#281; z dwóch czand#281;and#347;ci .W pierwszej z nich przedstawiono systemy uczenia siand#281; pod nadzorem, w czand#281;and#347;ci drugiej opisano cztery podstawowe metody uczenia siand#281; bez nadzoru . Uwzgland#281;dniono wiand#281;kszoand#347;and#263; nowych najbardziej obiecujand#261;cych metod powstaand#322;ych w ostatnim dziesiand#281;cioleciu. Podrand#281;cznik jest przeznaczony dla studentów studiów matematycznych, informatycznych i technicznych, na których analiza jest przedmiotem obowiand#261;zkowym lub fakultatywnym.