Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Szable Lisowczyków Bohdan Królikowski

Szable Lisowczyków  Bohdan Królikowski

34.99

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Akcja ksiand#261;and#380;ki dotyczy gand#322;ównie wojen z Turkami w latach 1620-1621, czyli kampanii cecorskiej i chocimskiej. To ksiand#261;and#380;ka wyjand#261;tkowa cenna i ciekawa, z bardzo bogatand#261; akcjand#261;. Obok wydarzeand#324; historycznych sand#261; tu epizody fikcyjne, jednak umiejand#281;tnie nacechowane klimatem epoki. A wiand#281;c znakomicie, and#380;ywo i barwnie pokazane bitwy, a oprócz tego niezauwaand#380;one przez historyków potyczki czy pojedynki.Obok and#347;wietnie scharakteryzowanych postaci historycznych spotykamy tu bohaterów fikcyjnych, ale nie anachronicznych, z ich przygodami i przypadkami. Barwy dodaje ksiand#261;and#380;ce nietypowy wand#261;tek miand#322;osny. Warto teand#380; wskazaand#263; na wyjand#261;tkowoand#347;and#263; w naszej beletrystyce wand#261;tku galerniczego, w którym autor ze szczególnand#261; intuicjand#261; wczuwa siand#281; w losy wiand#281;and#378;niów przykutych na galerach do wioseand#322;.