Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Szeptucha Iwona Menzel

Szeptucha  Iwona Menzel

34.90

Producent: MG
Kategoria: Książki
Opis: W zagubionych wand#347;ród nadbiebrzaand#324;skich bagien Waniuszkach modlitwand#261; i zioand#322;ami leczy stara Oleszczukowa. Kiedy niespodziewanie umiera, wieand#347; oczekuje od jej wnuczki Oleny, and#380;e band#281;dzie kontynuowaand#322;a rodzinnand#261; tradycjand#281;. Olena rezygnuje z marzeand#324; o studiach medycznych i zostaje wioskowand#261; szeptuchand#261;. and#379;ycie w Waniuszkach wciand#261;and#380; jeszcze opiera siand#281; na niewzruszonym fundamencie zasad, tradycji i Sand#322;owa Boand#380;ego. Wszystko ma tam swój and#322;ad, ludzie czyniand#261; to, co do nich naleand#380;y, kaand#380;dy wie, gdzie jest jego miejsce. Jednak nawet i do Waniuszek nieuchronnie nadciand#261;ga nowe. Legenda o tajemniczym pustelniku, który na uroczysku and#321;ojmy zbieraand#322; popsute lalki i przybijaand#322; je do drzew, sprowadza do Waniuszek znanego filmowca z Warszawy, Alka Litwina. Olena pomaga mu odnaleand#378;and#263; and#347;lady zagadkowego samotnika, uwaand#380;anego przez okolicznand#261; ludnoand#347;and#263; za and#347;wiand#281;tego. Choand#263; szeptucha i reand#380;yser and#380;yjand#261; w dwóch zupeand#322;nie odmiennych and#347;wiatach, wspólne poszukiwania zbliand#380;ajand#261; ich do siebie. Olena znajduje w Alku przyjaciela i powiernika, z którym moand#380;e siand#281; podzieliand#263; sekretami swojej sztuki lekarskiej i najskrytszymi myand#347;lami. Po raz pierwszy w and#380;yciu nie czuje siand#281; samotnaand#133;