Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Szlakami świętych i błogosławionych Anna Kubajak

Szlakami świętych i błogosławionych  Anna Kubajak

21.19

Producent: Kubajak
Kategoria: Książki
Opis: Teraz po nowej, obniand#380;onej cenie!Jan Paweand#322; II mówiand#322;, and#380;e ludzie zawsze potrzebowali wzorców do naand#347;ladowania. Szukamy ich by nas inspirowaand#322;y do dziaand#322;ania. Koand#347;cióand#322; wskazuje na and#347;wiand#281;tych i band#322;ogosand#322;awionych, czyli na osoby którym udaand#322;o siand#281; przejand#347;and#263; przez and#380;ycie zgodnie z ideaand#322;ami wiary i czand#322;owieczeand#324;stwa. Jan Paweand#322; II kanonizowaand#322; 11 and#347;wiand#281;tych i beatyfikowaand#322; 25 band#322;ogosand#322;awionych Polaków oraz dodatkowo 129 naszych rodaków w trzech grupach mand#281;czenników. Niniejszy przewodnik pomaga wand#281;drowaand#263; szlakami ich and#380;ycia - tymi duchowym i tymi geograficznymi przebiegajand#261;cymi przez róand#380;ne zakand#261;tki naszego kraju. Lepszemu poznaniu naszych and#347;wiand#281;tych i band#322;ogosand#322;awionych sand#322;uand#380;and#261; m.in. zwiand#281;zand#322;e biografie, opisy zwiand#261;zanych z nimi sanktuariów i cudów, miejsc kultu, piand#281;kne fotografie przedstawianych miejsc oraz mapki, które mogand#261; byand#263; pomocne w zaplanowaniu pielgrzymkowej podróand#380;y.