Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Sztuka jasnego myślenia czyli 52 błędy poznawcze, które lepiej niech popełniają inni Rolf Dobelli

Sztuka jasnego myślenia czyli 52 błędy poznawcze, które lepiej niech popełniają inni  Rolf Dobelli

30.71

Producent: Laurum
Kategoria: Książki
Opis: Nasz mózg zostaand#322; przystosowany do and#380;ycia myand#347;liwego i zbieracza. Dzisiaj and#380;yjemy w caand#322;kowicie odmiennym and#347;wiecie. To prowadzi do systematycznych band#322;and#281;dów w myand#347;leniu i dziaand#322;aniu and#150; które mogand#261; siaand#263; spustoszenie w naszych finansach, karierze, szczand#281;and#347;ciu.Ten, kto wie, jak and#322;atwo moand#380;na siand#281; pomyliand#263;, jest lepiej uzbrojony.Rolf Dobelli bierze pod lupand#281; najbardziej perfidne and#132;puand#322;apki myand#347;loweand#148;, w które wciand#261;and#380; wpadamy. W ten sposób dowiadujemy siand#281;:*dlaczego systematycznie przeceniamy naszand#261; wand#322;asnand#261; wiedzand#281; (a innych uwaand#380;amy za gand#322;upszych niand#380; sand#261; w rzeczywistoand#347;ci),*dlaczego coand#347; nie staje siand#281; sand#322;uszniejsze tylko dlatego, and#380;e miliony ludzi uwaand#380;ajand#261; to za sand#322;uszne,*dlaczego trzymamy siand#281; kurczowo teorii, nawet jeand#380;eli sand#261; ewidentnie band#322;and#281;dne.Teksty Rolfa Dobellego nie tylko znaczand#261;co wzbogacajand#261; nas dziand#281;ki ich zawartoand#347;ci merytorycznej, ale takand#380;e czyta siand#281; je z prawdziwand#261; przyjemnoand#347;ciand#261;.and#132;Ta ksiand#261;and#380;ka musi siand#281; znaleand#378;and#263; w aktówce kaand#380;dego prezesaand#148;.Ton Banduuml;chner, dyrektor generalny AkzoNobeland#132;Czy naleand#380;y przeczytaand#263; tand#281; ksiand#261;and#380;kand#281;? Koniecznie! Jest niezwykle zabawna i bardzo powaand#380;nie wprowadza w istotand#281; ludzkiego myand#347;leniaand#148;.prof. dr h.c. Roland Berger, zaand#322;oand#380;yciel i honorowy przewodniczand#261;cy Roland Berger Strategy Consultantsand#132;Fajerwerki zrozumienia! Kto nie chce wciand#261;and#380; wpadaand#263; w puand#322;apki myand#347;lenia, musi przeczytaand#263; tand#281; ksiand#261;and#380;kand#281;and#148;.prof. Iris Bohnet, HarvardRolf Dobelli urodziand#322; siand#281; w roku 1966, ukoand#324;czyand#322; Uniwersytet St. Gallen, byand#322; dyrektorem generalnym w firmach naleand#380;and#261;cych do grupy Swiss-Air, wraz z przyjacióand#322;mi zaand#322;oand#380;yand#322; firmand#281; getAbstract, and#347;wiatowego dostawcand#281; skompresowanej literatury ekonomiczno-biznesowej. Mieszkaand#322; w Hongkongu, Australii, Anglii i przez wiele lat w Stanach Zjednoczonych. Rolf Dobelli jest zaand#322;oand#380;ycielem i prezesem ZURICH.MINDS, fundacji and#322;and#261;czand#261;cej osobistoand#347;ci nauki, kultury i gospodarki z caand#322;ego and#347;wiata. Zaczand#261;and#322; pisaand#263; w wieku 35 lat. Dotychczas wydaand#322; szeand#347;and#263; ksiand#261;and#380;ek w wydawnictwie Diogenes. Mieszka w Lucernie.Teksty Rolfa Dobellego, opublikowane w niniejszej ksiand#261;and#380;ce, ukazywaand#322;y siand#281; w okresie od 5 wrzeand#347;nia 2010 r. do 29 sierpnia 2011 r. jako cotygodniowe artykuand#322;y we and#132;Frankfurter Allgemeine Zeitungand#148; i w and#132;Schweizer SonntagsZeitungand#148;.